Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.15 Zásielky

Záznamy v tejto agende vznikajú zo zdrojových dokladov na základe vyplneného poľa Dopravca a tiež použitím povelu Vygenerovať zásielky z ponuky Záznam v zdrojovej agende (Prijaté objednávky, Vydané faktúry).

Väzba na zdrojový doklad je zachovaná na záložke Doklady. Rovnako tak môžete v agende Adresár na záložke Doklady sledovať, aké záznamy sú v agende Zásielky pre odberateľa evidované.

Takto vzniknutá zásielka má prednastavené údaje podľa nastavenia použitého dopravcu z agendy Dopravcovia a sekcie odberateľ zo zdrojového dokladu. Zásielky môžete založiť i ručne bez nadväznosti na zdrojový doklad alebo adresár. V tom prípade stačí pri založení nového záznamu zvoliť dopravcu a program automaticky vyplní všetky dostupné údaje podľa jeho nastavenia v agende Dopravcovia.

Záznamy majú nasledovné vlastnosti:

Číslo dokladu je predvyplnené podľa zvoleného číselného radu. Ak vám toto číslo nevyhovuje, zvoľte iné klávesom F4 alebo klávesom F5 otvoríte agendu, kde môžete rad najprv vytvoriť alebo upraviť.

Východiskový stav zásielky môže byť nastavený ako Na vybavenie, kedy zásielka vstúpi do exportovaného súboru pre dopravcu, alebo stav Vybavené, kedy je zásielka už spracovaná a teda nevstúpi do ďalšieho exportu súboru pre dopravcu. Stav Vybavené program automaticky nastaví záznamu práve potom, ako vstúpi do exportu pre dopravcu. Pri záznamoch s týmto stavom už nie je možné editovať vlastnosti dopravy alebo položky podania.

Dátum vystavenia sa automaticky vyplní podľa voľby Ponúkať naposledy použitý dátum dostupnej v agende Nastavenie/Užívateľské nastavenie v sekcii Ostatné, a to buď dnešným, alebo dátumom posledného zadaného dokladu.

Sekcia odberateľ je prenesená zo zdrojového dokladu, alebo je prázdna a pripravená pre zápis odberateľa.

Položky podania obsahujú prenesené údaje z agendy Dopravcovia a dostupné hodnoty zdrojového dokladu, ak zásielka vznikla generovaním z dokladu.

Export pre aplikáciu dopravcu

Rozsah exportovaných zásielok so stavom Na vybavenie môžete ovplyvniť pomocou filtra záznamov. Z ponuky Záznam zvoľte možnosť Export pre dopravcov… V zobrazenom sprievodcovi určite na prvej strane rozsah záznamov určených na export, na ďalšej strane zvoľte dopravcu a nastavte cestu na uloženie vyexportovaného súboru.

Aplikáciu dopravcu je vždy potrebné nastaviť pre príjem údajov vo formáte, v ktorom sa exportujú z programu POHODA. Nastavenie jednotlivých aplikácií pre formát CSV z agend Adresár, Výdajky, Vydané faktúry a Vydané zálohové faktúry nájdete v pomocníkovi programu POHODA.