Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov

4.15 Zásielky

Záznamy v tejto agende vznikajú zo zdrojových dokladov na základe vyplneného poľa Dopravca a tiež použitím povelu Vygenerovať zásielky z ponuky Záznam v zdrojovej agende (Prijaté objednávky, Vydané faktúry).

Väzba na zdrojový doklad je zachovaná na záložke Doklady. Rovnako tak môžete v agende Adresár na záložke Doklady sledovať, aké záznamy sú v agende Zásielky pre odberateľa evidované.

Takto vzniknutá zásielka má prednastavené údaje podľa nastavenia použitého dopravcu z agendy Dopravcovia a sekcie odberateľ zo zdrojového dokladu. Zásielky môžete založiť i ručne bez nadväznosti na zdrojový doklad alebo adresár. V tom prípade stačí pri založení nového záznamu zvoliť príslušné prednastavenie v poli Dopravca a program automaticky vyplní všetky dostupné údaje podľa nastavenia v agende Dopravcovia.

Záznamy majú nasledovné vlastnosti:

Číslo dokladu je predvyplnené podľa zvoleného číselného radu. Ak vám toto číslo nevyhovuje, zvoľte iné klávesom F4 alebo klávesom F5 otvoríte agendu, kde môžete rad najprv vytvoriť alebo upraviť.

Východiskový stav zásielky môže byť nastavený ako Na vybavenie, kedy zásielka vstúpi do exportovaného súboru pre dopravcu, alebo stav Vybavené, kedy je zásielka už spracovaná a teda nevstúpi do ďalšieho exportu súboru pre dopravcu. Stav Vybavené program automaticky nastaví záznamu práve potom, ako vstúpi do exportu pre dopravcu. Pri záznamoch s týmto stavom už nie je možné editovať vlastnosti dopravy alebo položky podania.

Dátum vystavenia sa automaticky vyplní podľa voľby Ponúkať naposledy použitý dátum v agende Nastavenie/Užívateľské nastavenie, a to buď dnešným, alebo dátumom posledného zadaného dokladu.

Sekcia odberateľ je prenesená zo zdrojového dokladu, alebo je prázdna a pripravená pre zápis odberateľa.

Položky podania obsahujú prenesené údaje z agendy Dopravcovia a dostupné hodnoty zdrojového dokladu, ak zásielka vznikla generovaním z dokladu.

Export zásielok pre ePodací hárok Slovenskej pošty

Rozsah exportovaných záznamov agendy Zásielok v stave Na vybavenie môžete ovplyvniť pomocou použitia filtra záznamov. Z ponuky Záznam/Export pre dopravcov zvoľte možnosť Slovenská pošta. V zobrazenom sprievodcovi je možné skontrolovať údaje a určiť kam sa výsledný export uloží. Vyexportovaný záznam je možné jednoducho nahrať na portál Slovenskej pošty a následne cez portál vytlačiť Adresné štítky.