Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.6 Cenové akcie

Priradiť adresu ku konkrétnej cenovej akcii je možné tiež priamo v agende Cenové akcie na záložke Odberatelia.

Na tejto záložke uvidíte všetky cenové akcie, ku ktorým je aktuálna adresa priradená. Povelom Otvoriť z miestnej ponuky vyvolanej stlačením pravého tlačidla myši sa môžete prepnúť na daný záznam do agendy Cenové akcie, vďaka povelu Zmazať môžete cenovú akciu od adresy odstrániť. Kliknutím na názov naopak adrese cenovú akciu priradíte. Záložka neobsahuje cenové akcie, ktoré sú platné pre všetkých odberateľov.

Bližšie informácie o prepojení záznamov v adresári s cenovými akciami nájdete v kapitole Sklady.

Cenové akcie