Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov

4.6 Cenové akcie

Priradiť adresu ku konkrétnej cenovej akcii je možné tiež priamo v agende Cenové akcie na záložke Odberatelia.

Na tejto záložke uvidíte všetky cenové akcie, ku ktorým je aktuálna adresa priradená. Povelom Otvoriť z miestnej ponuky vyvolanej stlačením pravého tlačidla myši sa môžete prepnúť na daný záznam do agendy Cenové akcie, vďaka povelu Zmazať môžete cenovú akciu od adresy odstrániť alebo kliknutím na názov naopak adrese cenovú akciu priradiť. Záložka neobsahuje cenové akcie, ktoré sú platné pre všetkých odberateľov.

Bližšie informácie o prepojení záznamov v adresári s cenovými akciami nájdete v kapitole Sklady.

Cenové akcie