Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.5 Individuálne zľavy

Prehľadnú informáciu o individuálnych zľavách poskytuje tlačová zostava Individuálne zľavy.

Ak v agende Globálne nastavenie v sekcii Sklady/Ceny a zľavy zaškrtnete voľbu Povoliť individuálne zľavy, zobrazí sa v agende Adresár tabuľka Individuálne zľavy, v ktorej ľahko nastavíte špeciálne ceny skladových zásob platné pre daného obchodného partnera.

Do tabuľky na záložke Individuálne zľavy môžete prostredníctvom miestnej ponuky alebo ponuky Záznam vložiť konkrétnu skladovú zásobu alebo cenovú skupinu. Každá skladová zásoba či cenová skupina môže byť v tabuľke uvedená iba raz. Dvojklikom myši na konkrétnom zázname otvoríte záznam v príslušnej agende. Do tabuľky je možné tiež vložiť percentuálnu zľavu na všetky zásoby. Tá sa použije pri zásobách, pre ktoré nie je nastavená individuálna zľava priamo, ani prostredníctvom cenovej skupiny. Podrobný popis tabuľky nájdete v interaktívnom pomocníkovi k programu, ktorého otvoríte stlačením klávesu F1.

Ak je cenová skupina alebo skladová zásoba zmazaná, odstráni sa i príslušný záznam z tabuľky Individuálne zľavy v agende Adresár.

Individuálne zľavy môžete z jednej adresy skopírovať i ďalším odberateľom. V agende Adresár je potrebné vybrať všetky adresy, ku ktorým chcete individuálne zľavy skopírovať, a tiež zdrojovú adresu, na ktorej musí byť pred spustením kopírovania umiestnený kurzor. Následne povelom Záznam/Editácia/Kopírovať ind. zľavy otvoríte agendu pre kopírovanie individuálnych zliav. Skopírovať môžete zvolenú individuálnu zľavu k vybraným adresám povelom Kopírovať, príp. všetky aktuálne vyfiltrované individuálne zľavy povelom Kopírovať všetko.

Individuálne zľavy

Pre hromadné zmazanie individuálnych zliav využijete povel Záznam/Editácia/Zmazať ind. zľavy. V zobrazenom sprievodcovi zvolíte, či chcete zmazať individuálne zľavy z aktuálnej, alebo zo všetkých vybraných adries.

Ak vkladáte do vydaného dokladu skladovú zásobu, pre ktorú ste pri vybranom obchodnom partnerovi nastavili individuálnu zľavu, resp. zásobu patriacu do cenovej skupiny s nastavenou individuálnou zľavou, zásoba sa do dokladu automaticky ponúkne s cenou rešpektujúcou individuálnu zľavu.