Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.12 Pomocné funkcie

Pomocné funkcie

Funkcia Duplicity…, ktorá je dostupná v ponuke Záznam/Údržba v agende Adresár, vyhľadá duplicitné adresy podľa zadaných kritérií. Zoznam adries môžete optimalizovať zmazaním jedného či viacerých duplicitných záznamov.

V tej istej ponuke sa nachádza aj funkcia Spojenie adries…, ktorá dokáže spojiť dve alebo viac duplicitných adries do jedného záznamu. Odkazy na adresy uvedené na dokladoch, ktoré sú vytvorené v rôznych agendách, sú prevedené na aktuálnu adresu s tým, že sa naďalej zachovajú pôvodne zadané údaje.

Ak potrebujete porovnávať aktuálny obrat s obratom minulého účtovného obdobia, zostavte pred údajovou uzávierkou Obrat 2 za celé účtovné obdobie a rok uzatvorte. V novo vytvorenej účtovnej jednotke budete pracovať iba s polom Obrat. V poli Obrat 2 zostanú stále údaje z minulého obdobia.

Ak vykonávate vyhodnotenie výšky odberov jednotlivých predajcov, privítate funkciu Obrat… Spočíta všetky zaplatené odbery za vybrané obdobie a výslednú čiastku zobrazí modrým písmom v poli Obrat pri každej adrese v prípade, že je výsledná čiastka vyššia než nula. Pri zostavení obratu si môžete zvoliť, či sa pre jeho výpočet použije hodnota s DPH či bez DPH. Podľa obsahu tohto poľa je možné triediť i vyhľadávať. Stačí, keď aktualizujete obrat a vyberiete predajcov, ktorí spadajú do určitej hladiny.

Súčasťou nástrojovej lišty je tlačidlo Pomocné funkcie, ktoré podobne ako v produktoch Microsoft Office, umožňuje zaradiť vybrané záznamy medzi tzv. obľúbené. V našom prípade sú to tie kontakty (zákazníci), s ktorými pracujete a komunikujete najčastejšie. Kliknutím na tlačidlo Výber obľúbených si túto skupinu adries vyberiete.