11.5 Podrobné nastavenia

V agende Globálne nastavenie v sekcii Majetok môžete nastaviť zaúčtovanie majetku.

Dlhodobý majetok

392_podrobne_nastavenia.png 

V agende Globálne nastavenie/Majetok zvoľte pomocou výberových polí predkontácie pre správne zaúčtovanie daňových a účtovných odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a účtovných odpisov dlhodobého drobného majetku. Tieto predkontácie sa automaticky prednastavia k jednotlivým riadkom odpisov v tabuľke Majetkové operácie v agende Dlhodobý majetok.

Ak chcete zúčtovávať odpisy do agendy Účtovný denník mesačne, zaškrtnite voľbu Mesačné odpisy v účtovnom denníku. Pre každý zavedený majetok bude v denníku za každý mesiac, počínajúc mesiacom zaradenia, zaúčtovaná pomerná časť ročného odpisu. Prepočet je vykonaný po uložení zmeny nastavenia. Ak necháte pole nezaškrtnuté, bude ročný odpis každého majetku zaúčtovaný jedným zápisom do denníka k poslednému dňu účtovného obdobia.

V jednoduchom účtovníctve sú vzhľadom k jeho podstate podporované iba ročné daňové odpisy majetku, ktoré sa automaticky zúčtovávajú do agendy Peňažný denník. Predkontácia pre zaúčtovanie daňových odpisov je automaticky nastavená na Výdavky znižujúce základ dane. Predkontáciu nie je potrebné preto nastavovať a polia nie sú prístupné.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 94610 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: