Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

1.2 Zákaznícka podpora

Spoločnosť STORMWARE poskytuje užívateľom ekonomického systému POHODA širokú škálu služieb.

Súbor služieb zákazníckej podpory, ktorý je súčasťou zakúpeného programu POHODA, nesie názov SERVIS a zahŕňa automatický prísun aktualizácií, informácií a služieb odbornej podpory. Podrobné a aktuálne informácie o rozsahu súboru služieb SERVIS sú k dispozícii na www.stormware.sk/podpora.

Ďalším okruhom služieb poskytovaných zákazníkom je pestrá ponuka odborných školení pre začínajúcich i pokročilých užívateľov ekonomického systému POHODA. Školenia prebiehajú v moderne vybavených školiacich strediskách v Bratislave, Zvolene a v Košiciach. Popis a náplň jednotlivých kurzov spolu s aktuálnymi termínmi konania nájdete na www.stormware.sk/skoleni.

Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú rýchle a bezchybné zavedenie ekonomického systému do prevádzky, okamžité zaškolenie personálu, vykonanie dátovej údržby, či už preventívne alebo v prípade poruchy, je určená ponuka individuálnych služieb. Podrobné informácie o typoch služieb zahrnutých do tejto kategórie sú k dispozícii na www.stormware.sk/sluzby.

Zákaznícke centrum

Zákaznícke centrum je komunikačný portál určený pre zákazníkov spoločnosti STORMWARE a užívateľov programov STORMWARE Office. Svoj profil v Zákazníckom centre môžete obsluhovať z akéhokoľvek počítača pripojeného k internetu. Vďaka prehľadnému usporiadaniu a jednoduchému ovládaniu môžete so spoločnosťou STORMWARE „komunikovať“ bez ohľadu na pracovnú dobu zákazníckej podpory, obchodného oddelenia alebo pobočiek.

Zákaznícke centrum je úplne zadarmo. Ponúka a prináša tieto možnosti a výhody:

ÚPLNÝ PREHĽAD ZAKÚPENÝCH LICENCIÍ A ICH INŠTALAČNÝCH ČÍSEL

Vo svojom profile v Zákazníckom centre nájdete vždy aktuálny a úplný prehľad zakúpených produktov z ponuky STORMWARE Office vrátane ich inštalačných čísel. Nemusíte si teda viesť žiadnu vedľajšiu evidenciu alebo narýchlo, napríklad v prípade preinštalácie, kontaktovať obchodné oddelenie s prosbou o oznámenie inštalačného čísla. Všetky platné inštalačné čísla i výpis aktuálne zakúpených produktov a prípadných doplnkov z ponuky STORMWARE Office nájdete v Zákazníckom centre prehľadne usporiadané.

SŤAHOVANIE NOVÝCH VERZIÍ A UPDATOV

Po zakúpení nového produktu alebo pri vydaní novej verzie programu, ku ktorému vlastníte licenciu, už nebudete musieť čakať, pokiaľ vám poštou príde inštalačné DVD a doklad s inštalačným číslom. Inštaláciu si môžete v predstihu stiahnuť priamo v Zákazníckom centre a nový alebo aktualizovaný program začať používať o niekoľko dní skôr. V Zákazníckom centre sú tiež zverejňované jednotlivé aktualizácie programov, tzv. updaty.

ZAPOJENIE DO DISKUSNÉHO FÓRA UŽÍVATEĽOV PRODUKTOV STORMWARE OFFICE

Každý užívateľ sa po prihlásení do Zákazníckeho centra môže tiež zapojiť do diskusného fóra k softwarovým produktom STORMWARE Office. Môžete sa tu s ostatnými užívateľmi podeliť o svoje skúsenosti s používaním produktov z našej ponuky, pýtať sa a hľadať odpoveď na svoje otázky.

JEDNODUCHÁ AKTUALIZÁCIA KONTAKTNÝCH ÚDAJOV

Vo svojom profile môžete ľahko meniť a upravovať fakturačnú alebo dodaciu adresu a udržiavať tak svoje údaje v databáze spoločnosti STORMWARE aktuálne bez toho, aby ste museli kontaktovať obchodné oddelenie.

VOĽBA SPÔSOBU ZASIELANIA DOKLADOV A NOVÝCH VERZIÍ NA DVD

V Zákazníckom centre si môžete vybrať, akým spôsobom chcete dostávať faktúry a ďalšie doklady od spoločnosti STORMWARE, a či potrebujete zasielať DVD s novými verziami programu, alebo radšej uprednostníte sťahovanie nových verzií priamo zo Zákazníckeho centra, resp. priamo z programu POHODA.

MOŽNOSŤ VYTVORIŤ ÚČTY ĎALŠÍM UŽÍVATEĽOM A ADMINISTROVAŤ ICH PRÁVA

V každom zákazníckom profile môže administrátor vytvoriť účty ďalším užívateľom s rôznou úrovňou práv. Napríklad do zoznamu licencií a inštalačných čísel môžete nastaviť prístup iba obmedzenému okruhu osôb, rovnako ako do sekcie, z ktorej je možné sťahovať produkty alebo aktualizácie. Iným užívateľom zase sprístupníte sťahovanie dokumentov alebo prehľad aktualít a udalostí a pod. Práva je možné nastaviť taktiež kombináciami.

Kto sa môže do Zákazníckeho centra registrovať?

Pre úspešnú registráciu zákazníka (firmy) do Zákazníckeho centra je potrebné poznať ID a IČO zákazníka. Svoje ID zákazníka nájdete na prílohe k daňovému dokladu o kúpe licencie k akémukoľvek produktu z ponuky STORMWARE Office. Prvý užívateľ, ktorý zadá správnu kombináciu ID a IČO konkrétneho zákazníka, sa automaticky stáva administrátorom zákazníckeho profilu v Zákazníckom centre. Táto osoba môže v zákazníckom profile vytvoriť účty ďalším užívateľom, a to s rôznou úrovňou užívateľských práv. Preto je nevyhnutné, aby registráciu zákazníka do Zákazníckeho centra vykonala osoba s dostatočnými kompetenciami, teda majiteľ alebo riaditeľ spoločnosti, hlavný účtovník, správca siete a pod.

Ako sa do Zákazníckeho centra zaregistrovať?

Zákaznícke centrum nájdete na internetových stránkach www.stormware.sk/zc. Ak ste sa ešte nezaregistrovali a nemáte teda v Zákazníckom centre vytvorený svoj profil, postupujte podľa pokynov v časti Registrácia zákazníka a vyplňte požadované údaje. Na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii zadáte, obratom obdržíte správu o registrácii nového užívateľa do Zákazníckeho centra. Túto správu do 2 dní od doručenia potvrďte, inak bude nutné vykonať novú registráciu. Po potvrdení správy o registrácii nového užívateľa sa do svojho profilu v Zákazníckom centre budete prihlasovať pomocou svojej e-mailovej adresy a zvoleného hesla.

Kedy je registrácia v Zákazníckom centre nevyhnutná?

V prípade, že ste licenciu k programu z ponuky STORMWARE Office zakúpili prostredníctvom siete obchodných partnerov, je registrácia produktu v Zákazníckom centre nevyhnutnou podmienkou pre získanie nároku na súbor služieb zákazníckej podpory. V takom prípade postupujte podľa pokynov v časti Registrácia produktu a vyplňte požadované inštalačné číslo produktu a svoje ID zákazníka. Zaregistrovaný produkt potom nájdete v zozname licencií vo svojom profile.