Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Úvod > Ako používať túto príručku

1.6 Ako používať túto príručku

Príručka užívateľa je jednou zo súčastí kompletnej dokumentácie k ekonomickému systému POHODA.

Príručka užívateľa nie je tlačenou verziou elektronickej dokumentácie. Obidva typy dokumentácie majú rozdielny rozsah a určenie. Príručka neobsahuje podrobný popis niektorých okrajových funkcií, ktorých popis nájdete v pomocníkovi, a až na výnimky neobsahuje podrobný popis jednotlivých polí prístupných v programe po stlačení klávesovej skratky CTRL+F1.

Zatiaľ čo pomocník v programe je aktualizovaný priebežne niekoľkokrát ročne, nové vydania tlačenej príručky sú k dispozícii v dlhších časových intervaloch. V niektorých prípadoch sa preto v príručke odkazujeme na aktuálne informácie uvedené v pomocníkovi programu alebo na internete. (V úvode príručky si môžete prečítať, ku ktorej verzii ekonomicko-informačného systému POHODA bola príručka užívateľa aktualizovaná.)

Orientácia v príručke

Kapitola, ktorú práve čítate, obsahuje základné informácie o produkte a jeho inštalácii. Kapitola Základné vedomosti zahŕňa ovládanie programu POHODA a najčastejšie používané funkcie a postupy. Kapitola Nastavenie sprevádza krok za krokom založením účtovníctva a popisuje nastavenie systému. Ďalšie kapitoly sa už konkrétne venujú jednotlivým funkčným celkom a popisujú príslušné agendy a funkcie programu.

 

Orientáciu v príručke uľahčujú symboly uvádzané na okrajoch strán:

TIP.png  Tip pre urýchlenie práce alebo uľahčenie orientácie.
info.png  Dodatočná upresňujúca informácia nad rámec hĺbky a podrobnosti bežného textu.
JU_sk.png  Text sa týka iba jednoduchého účtovníctva.
PU_sk.png  Text sa týka iba podvojného účtovníctva.
sit.png  Text sa týka iba sieťových verzií programu a prídavných sieťových licencií.
SQL.png  Text sa týka iba radu SQL.
E1.png  Text sa týka iba radu E1.
agenda.png  Popis konkrétnej agendy.
povel.png  Popis konkrétneho povelu.
tabulka_sk.png  Popis konkrétnej tabuľky.
formular_sk.png  Popis konkrétneho formulára.
tiskarna.png  Popis tlačových zostáv agendy.

V závere príručky je register s abecedným zoznamom pojmov.