Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Úvod > Ako používať túto príručku

1.6 Ako používať túto príručku

Príručka užívateľa je jednou zo súčastí kompletnej dokumentácie k ekonomickému systému POHODA.

Príručka užívateľa nie je tlačenou verziou elektronickej dokumentácie. Obidva typy dokumentácie majú rozdielny rozsah a určenie. Príručka neobsahuje podrobný popis niektorých okrajových funkcií, ktorých popis nájdete v pomocníkovi, a až na výnimky neobsahuje podrobný popis jednotlivých polí prístupných v programe po stlačení klávesovej skratky CTRL+F1.

Zatiaľ čo pomocník v programe je aktualizovaný priebežne niekoľkokrát ročne, nové vydania tlačenej príručky sú k dispozícii v dlhších časových intervaloch. V niektorých prípadoch sa preto v príručke odkazujeme na aktuálne informácie uvedené v pomocníkovi programu alebo na internete. (V úvode príručky si môžete prečítať, ku ktorej verzii ekonomicko-informačného systému POHODA bola príručka užívateľa aktualizovaná.)

Orientácia v príručke

Kapitola, ktorú práve čítate, obsahuje základné informácie o produkte a jeho inštalácii. Kapitola Základné vedomosti zahŕňa ovládanie programu POHODA a najčastejšie používané funkcie a postupy. Kapitola Nastavenie sprevádza krok za krokom založením účtovnej jednotky a popisuje nastavenie systému. Ďalšie kapitoly sa už konkrétne venujú jednotlivým funkčným celkom a popisujú príslušné agendy a funkcie programu.

Orientáciu v príručke uľahčujú symboly uvádzané na okrajoch strán:

Tip pre urýchlenie práce alebo uľahčenie orientácie.
Dodatočná upresňujúca informácia nad rámec hĺbky a podrobnosti bežného textu.
Text sa týka iba jednoduchého účtovníctva.
Text sa týka iba podvojného účtovníctva.
Text sa týka iba sieťových verzií programu a prídavných sieťových licencií.
Text sa týka iba radu SQL.
Text sa týka iba radu E1.
Popis konkrétnej agendy.
Popis konkrétneho povelu.
Popis konkrétnej tabuľky.
Popis konkrétneho formulára.
Popis tlačových zostáv agendy.

V závere príručky je register s abecedným zoznamom pojmov.