Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Úvod > Systémové požiadavky

1.7 Systémové požiadavky

Skôr ako začnete inštalovať, uistite sa, či je vaše technické vybavenie pre nasadenie programu POHODA dostačujúce. Ak budete s programom pracovať na jednom počítači, postačí vám bežné vybavenie. Ak chcete program využívať v sieťovej verzii na viacerých počítačoch, odporúčame kvalitnejšie vybavenie. Aktualizované hardwarové a softwarové odporúčania pre aktuálnu verziu programu POHODA nájdete tiež na www.stormware.sk/systemove-pozadavky.

Všeobecné požiadavky a odporúčania

Pre účely údržby a defragmentácie odporúčame na všetkých serveroch a pracovných staniciach udržiavať voľné miesto vo veľkosti 25 % kapacity pevného disku. Splnenie tejto systémovej požiadavky poskytuje spolu so splnením ďalej popísaných odporúčaní základný predpoklad pre bezproblémovú inštaláciu a používanie programov STORMWARE Office.

Pri inštalácii aplikácií STORMWARE Office na iné ako slovenské prostredie môže v databáze dôjsť k deformácii slovenských znakov. Ak nemáte vo svojom operačnom systéme slovenské prostredie, odporúčame doinštalovať tzv. MUI Pack (Multilingual User Interface Pack) určený pre váš operačný systém.

V operačnom systéme Windows je potrebné mať v ovládacích paneloch nastavený jazyk: Slovenčina (Slovensko). Ďalej je potrebné vybrať jazyk pre programy nepodporujúce sadu Unicode: Slovenčina (Slovensko).

Pred inštaláciou produktov STORMWARE Office odporúčame aktualizovať operačný systém na najnovšiu verziu Service Pack (SP) pre daný typ Windows.

Systémové požiadavky uvedené v nasledujúcej tabuľke predstavujú odporučené parametre pracovných staníc jednotlivých užívateľov programov STORMWARE Office. Minimálne parametre servera file-serverových (sieťových) verzií/radov programov STORMWARE Office nájdete na www.stormware.sk/systemove-pozadavky/.

Operačný systém: Windows 10, Windows 8/8.1 a Windows 7 SP1.

Procesor: Intel Core 2 Duo 2 GHz.

Pamäť: 4GB.

Pevný disk: 2 x SATAII, 7200 ot./min.

UPS: Počítač napájajte najlepšie zo záložného zdroja UPS, zabránite tak strate údajov alebo porušeniu databázy pri výpadku prúdu.

Tlačiareň: Laserová tlačiareň a pre rýchlu tlač paragónov paragónovú tlačiareň.

Voliteľné doplnky: K svojmu počítaču môžete pripojiť celý rad zariadení, ktoré sú podporované ekonomickým systémom POHODA, napr. čítačku čiarových kódov, pokladničný displej, pokladničnú zásuvku, registračnú pokladňu, fiškálnu tlačiareň alebo elektronickú váhu. Bližšie informácie získate na www.stormware.sk/pohoda/hw.aspx.

Ďalšie systémové odporúčania pre sieťovú verziu

Sieťové verzie POHODA s označením NET umožňujú pracovať s údajmi umiestnenými na serveri až z 3 staníc (v prípade sieťovej verzie NET3), resp. až 5 staníc (v prípade sieťovej verzie NET5) prepojených do siete. Pre každý ďalší počítač, na ktorom potrebujete sieťovú verziu používať, sú určené prídavné sieťové licencie CAL.

POHODA využíva file-server technológiu postavenú na databázovom stroji MS Jet, podobne ako známy kancelársky produkt Microsoft Access. V prípade systémov POHODA SQL a POHODA E1 je použitá technológia klient-server a databázové prostredie Microsoft SQL Server. Vďaka tomu dochádza k výraznému zvýšeniu výkonu a bezpečnosti celej aplikácie. Užívateľom je tiež umožnené bezproblémovo a súbežne spracovávať veľké množstvo údajov bez toho, aby dochádzalo k akémukoľvek spomaleniu systému.

Každá aplikácia vyžaduje pre svoju prevádzku technickú infraštruktúru (server, klientske počítače, sieťové prvky a operačné systémy) s parametrami zodpovedajúcimi najmä zaťaženiu aplikácie v plnej prevádzke. Pri sieťovej práci sa po sieti prenášajú značné objemy údajov a na celkový výkon systému POHODA tak má rozhodujúci vplyv optimálne dimenzovanie všetkých prvkov infraštruktúry a ich vyvážené zostavenie.

Doplňujúce všeobecné požiadavky pre prevádzku sieťových verzií programu POHODA nájdete na http://www.stormware.sk/systemove-pozadavky/.

Špecifikácia konkrétnych postupov pre hardware jednotlivých výrobcov a šírka vyrábaných typov výrazne presahujú obsahový rámec tejto užívateľskej príručky. Korektnosť vykonaných zásahov a technická precíznosť sú predpokladom správneho fungovania a očakávaných výsledkov. Preto vám odporúčame, aby ste nasadenie sieťovej verzie zverili kvalifikovaným odborníkom.

V prípade záujmu o tieto služby sme pripravení vám vyhovieť. Naši špecialisti vás navštívia a poskytnú servisné služby typu inštalácie alebo nastavenia systému, individuálne vás zaškolia alebo vykonajú servisný zásah podľa potreby. Podrobné informácie nájdete na www.stormware.sk/sluzby.