Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Úvod > Prehľad povelov ponúk

1.9 Prehľad povelov ponúk

Na nasledujúcich stranách uvádzame prehľad povelov ponúk so stručným popisom a uvedením prípadnej klávesovej skratky. Konkrétny obsah ponúk ekonomického systému POHODA závisí od inštalovaného variantu produktu a od nastavenia prístupových práv užívateľov.

Ponuka Súbor

NázovPopisKláves/Skratka
Účtovné jednotkyOtvorí agendu Účtovné jednotkyCTRL+U
Prihlásiť sa…Umožní prihlásiť sa do programu ako iný užívateľ
Zmeniť heslo…Umožňuje zadať heslo proti neoprávnenému prístupu
Tlačové zostavy…Vyvolá tlačové zostavyCTRL+T
NáhľadZobrazí náhľad východiskovej zostavyCTRL+SHIFT+T
VytlačiťVytlačí východiskovú zostavu
Exportovať do PDFVyexportuje doklad do formátu PDF
Kontrola zostáv…Skontroluje užívateľské zostavy
Import zostavy…Importuje užívateľskú zostavu
Preklady textovOtvorí agendu Preklady textov
Prehľad histórie záznamovZostaví prehľad histórie záznamov za zvolené obdobie
Zavrieť agenduZatvorí agendu
Zavrieť všetkoZatvorí všetky otvorené agendy
KoniecUkončí aplikáciu
NástrojePopisKláves/Skratka
Súpiska platidiel…Otvorí dialógové okno pre tlač súpisky platidiel
Daňová kalkulačka…Otvorí dialógové okno pre výpočet DPHF11
Kalkulačka…Otvorí kalkulačkuShift+F11
Finančné prostriedky…Zobrazí stav finančných prostriedkov k zadanému dátumuF12
IBAN kalkulačka...Vyvolá kalkulačku s možnosťou prevodu účtu na IBAN formát
Dátová komunikáciaPopis
Odoslané e-mailyAgenda slúži na evidenciu odoslaných e-mailov pomocou poštového klienta SMTP
Odoslané SMSOtvorí odoslané SMS správy
mPOHODA...Spustí synchronizáciu údajov s aplikáciou mPOHODA
mPOHODA logEviduje podrobné záznamy o komunikácii programu POHODA s aplikáciou mPOHODA
Internetové obchodovanie…Vykoná odoslanie/stiahnutie pre elektronické obchodovanie
FiskalPRO…Vykoná import/export dát z/do cloudu FiskalPro
Pokladňa Euro (offline)…Vykoná import/export pre registračnú pokladňu Euro
Elektronická váha MoTEX…Vykoná export skladových zásob pre elektron. váhu MoTEX
Import agendy…Vykoná import údajov z inej databázy
Export agendy…Vykoná export vybraných údajov do inej databázy
Export databázy... (E1)Export databázy vo formáte Access
XML import/export …Obdoba XML importu a exportu cez príkazový riadok
XML logEviduje importované súbory prostredníctvom údajov vo formáte XML
Import obratových podkladov...Vykoná import podkladov pre Obrat
ZálohovaniePopis
Zálohovať…Zálohuje údaje
Načítať zálohu…Načíta údaje vybranej firmy zo záložnej kópie
Načíta tlačovú zálohu…Umožní zobrazenie a tlač zálohovanej tlačovej zostavy
Načítať systémovú zálohu …Umožní načítanie systémovej databázy zo skôr vytvorenej zálohy
Načítať globálnu zálohu…Umožní načítanie globálnej databázy zo záložnej kópie
Systémová databáza…Otvorí nastavenie pre odmazávanie záloh systémovej databázy

Ponuka Nastavenie

NázovPopisKláves/Skratka
Globálne nastavenieOtvorí nastavenie účtovnej jednotky spoločné pre všetkých užívateľovCTRL+G
Užívateľské nastavenieOtvorí nastavenie účtovnej jednotky platné pre prihláseného užívateľaCTRL+W
LegislatívaOtvorí nastavenie legislatívy
Prístupové právaUmožňuje administrátorovi prideľovať prístupové práva užívateľom
Nastavenie formulára…Nastaví polia formulára prístupné z klávesniceCTRL+Y
Zámok k dátumu…Slúži na uzamknutie/odom­knutie vybraného okruhu dokladov k zvolenému dátumu
Voliteľné parametre (E1)Otvorí nastavenie voliteľných parametrov
Externé nástroje (E1)Slúži na nastavenie externej aplikácie, ktorú je možné spustiť vo vybranej agende
Hotovostné pokladneEviduje hotovostné pokladne
Bankové účtyEviduje bankové účty
Konverzia na IBANVykoná hromadnú konverziu čísel účtov v tuzemskom tvare do medzinárodného tvaru IBAN
KasyOtvorí nastavenie pre agendu Kasa
HardwareOtvorí nastavenie komunikácie prídavných zariadení
HomebankingOtvorí nastavenie bankových služieb
SMS brányOtvorí nastavenie služby pre odosielanie SMS správ
Internetové obchodyPopis
Nastavenie internetových obchodovOtvorí nastavenie internetových obchodov
Parametre internetových obchodovOtvorí nastavenie parametrov pre internetové obchody
Kategórie internetových obchodovOtvorí agendu pre zadanie kategórií internetových obchodov
Skupiny zásobOtvorí agendu pre vytvorenie skupiny zásob
ZoznamyPopis
Číselné radyNastavenie číselných radov dokladov
StrediskáEviduje strediská
ČinnostiEviduje činnosti
PrevádzkyEviduje prevádzky
Cudzie menyEviduje zoznam cudzích mien
Kurzový lístokEviduje kurzové lístky
Súpis platidielOtvorí zoznam nominálnych hodnôt bankoviek a mincí
Kódy bánkEviduje zoznam kódov bánk
Platobné titulyEviduje zoznam platobných titulov
Konštantné symbolyEviduje zoznam konštantných symbolov
Merné jednotkyEviduje zoznam merných jednotiek
Formy úhradyEviduje používané formy úhrad
Zodpovedné osobyEviduje zoznam zodpovedných osôb
Stavy reklamácie a servisuEviduje používané spôsoby vybavenia reklamácií a servisu
Dôvody spracúvania údajov GDPREviduje právne dôvody spracúvania osobných údajov
Zoznam textovOtvorí agendu pre definíciu textov, ktoré je možné využiť pri tvorbe dokladov
Štítky záznamovOtvorí agendu pre nastavenie štítkov záznamov, ktoré je možné využiť pre lepšie filtrovanie záznamov
ZobraziťPopisKláves/Skratka
Vzhľad programuUmožní nastaviť vzhľad programu
Panel agendZapne/vypne panel agend
Panel členeníZapne/vypne panel členení
Štandardná lištaZapne/vypne štandardnú lištu
Hlavná tabuľkaZobrazí hlavnú tabuľku agendyALT+V
Záložka otázkyZobrazí záložku s otázkouALT+Q
Tabuľka položiekPrepína medzi prvou tabuľkou položiek a hlavnou tabuľkouALT+P
Záložky agendyZobrazí postupne záložky agendyALT+I

Ponuka Adresár

NázovPopisKláves/Skratka
AdresárOtvorí adresár obchodných partnerov firmyCTRL+A
UdalostiOtvorí históriu udalostí obchodných kontaktov
ÚlohyOtvorí agendu pre zadanie úloh a upozornení
ZásielkyOtvorí agendu evidujúcu zásielky pre prepravné služby
DopravcoviaOtvorí zoznam dopravcov a profilov ich služieb
ObceOtvorí databázu obcí a poštových smerovacích čísel
KrajinyUmožňuje úpravu zoznamu krajín, ktoré chcete používať v adresári
ZmluvyEviduje zmluvy a dodatky k zmluvám
DokumentyOtvorí priečinok dokumentov v Prieskumníkovi

Ponuka Účtovníctvo

NázovPopisKláves/Skratka
PredkontáciaOtvorí zoznam predkontácií
Účtová osnovaOtvorí účtovú osnovu
Účtovný denníkOtvorí účtovný denníkCTRL+D
Peňažný denníkOtvorí peňažný denníkCTRL+D
BankaOtvorí bankové výpisyCTRL+B
PokladňaOtvorí pokladničné dokladyCTRL+H
Interné dokladyOtvorí interné dokladyCTRL+I
Časové rozlíšenieOtvorí agendu pre časové rozlíšenie
Opravné položkyOtvorí agendu pre evidenciu opravných položiek
SaldoOtvorí agendu salda
AnalýzaOtvorí agendu pre definíciu a tlač finančných analýz
Daň z príjmovPopis
Daň z príjmovSpracuje podklady pre priznanie k dani z príjmov
Poznámky k uzávierkeOtvorí agendu pre vyplnenie poznámok k individuálnej účtovnej závierke
Priznanie k dani z príjmovUmožní spracovať daňové priznanie k dani z príjmov
Daň z pridanej hodnotyPopisKláves/Skratka
Priznanie DPHOtvorí agendu priznanie k dani z pridanej hodnotyCTRL+SHIFT+D
Kontrolný výkaz DPHOtvorí agendu pre spracovanie kontrolného výkazu DPHCTRL+SHIFT+I
Súhrnný výkazOtvorí agendu pre spracovanie súhrnného výkazuCTRL+SHIFT+V
Členenie DPHEviduje členenie DPH
Členenie KV DPHEviduje členenie KV DPH
Priznanie MOSSOtvorí agendu pre spracovanie priznania k dani
Registrácia DPH v EUEviduje štáty EU, v ktorých je účtovná jednotka registrovaná k DPH
Sadzby DPH v EUOtvorí agendu slúžiacu na evidenciu štátov spotreby v režime MOSS
Daň z motorových vozidielPopis
Priznanie k dani z motorových vozidielUmožní spracovať priznanie k dani z motorových vozidiel
Počiatočné stavyPopis
Začiatočné stavy saldaOtvorí agendu začiatočných stavov salda
Počiatočné stavy účtovOtvorí agendu počiatočných stavov účtov
Východzie stavy účtovOtvorí agendu počiatočných stavov účtov pri prechode v priebehu roka
Výkazy minulého rokaOtvorí agendu uzávierkových výkazov minulého roka
UzávierkaPopis
Účtovanie na prelome období…Umožní vystavovať doklady na počiatku ďalšieho účtovného obdobia
Uzávierka kurzových rozdielovVykoná zaúčtovanie kurzových rozdielov k poslednému dňu účtovného obdobia
Účtovná uzávierka…Vykoná účtovnú uzávierku
Údajová uzávierka…Nenávratne prevedie potrebné údaje z roka na rok

Ponuka Fakturácia

NázevPopisKláves/Skratka
ZákazkyEviduje zákazkyCTRL+ALT+Z
Prijaté ponukyOtvorí agendu prijatých ponúk
Vydané ponukyOtvorí agendu vydaných ponúkCTRL+N
Prijaté dopytyOtvorí agendu prijatých dopytov
Vydané dopytyOtvorí agendu vydaných dopytov
Prijaté objednávkyOtvorí agendu prijatých objednávokCTRL+SHIFT+O
Vydané objednávkyOtvorí vydané objednávky
Vydané faktúryOtvorí vydané faktúryCTRL+F
Vydané zálohové faktúryOtvorí vydané zálohové faktúryCTRL+SHIFT+F
Ostatné pohľadávkyOtvorí pohľadávky nevyplývajúce z fakturácie
Prijaté faktúryOtvorí agendu pre spracovanie prijatých faktúrCTRL+P
Prijaté zálohové faktúryOtvorí agendu pre spracovanie prijatých zálohových faktúrCTRL+SHIFT+P
Ostatné záväzkyOtvorí záväzky nevyplývajúce z fakturácieCTRL+SHIFT+Z
Príkazy na úhraduOtvorí príkazy na úhraduCTRL+SHIFT+B

Ponuka Sklady

NázovPopisKláves/Skratka
SkladyOtvorí agendu pre založenie a výber skladovCTRL+SHIFT+S
Členenie skladovOtvorí agendu pre vytváranie a úpravy členenia skladov
Predajné cenyOtvorí agendu pre definíciu cenových hladín
Cenové skupinyOtvorí agendu cenových skupín
Cenové akcieOtvorí agendu pre nadefinovanie cenových akcií
ZásobyOtvorí agendu skladových karietCTRL+Z
PohybyOtvorí informatívny náhľad na skladové pohyby
Inventúrne zoznamyOtvorí agendu pre vytváranie a úpravu inventúrnych zoznamov
InventúraOtvorí agendu pre vykonanie inventúry k zvolenému dátumu
Evidenčné číslaOtvorí agendu evidenčných čísel zásob
Recyklačné poplatkyOtvorí agendu recyklačných poplatkov
Príznaky zásobOtvorí agendu príznakov zásob pre offline prenos zásob do EURO pokladne
PríjemkyOtvorí agendu pre príjem na sklad
VýdajkyOtvorí agendu pre výdaj zo skladu
Výrobné požiadavkyOtvorí agendu pre prípravu výrobných listov
VýrobaOtvorí agendu pre prevod skladových zásob na výrobky
PrevodOtvorí agendu pre prevod položiek medzi skladmi a štruktúrami
ReklamácieOtvorí agendu pre zápis reklamovaného tovaru
ServisOtvorí agendu pre evidenciu záručných a pozáručných opráv
PredajkyOtvorí agendu pre hotovostný predajCTRL+SHIFT+J
KasaOtvorí agendu pre hotovostný predajCTRL+SHIFT+K

Ponuka Mzdy

NázovPopisKláves/Skratka
PersonalistikaOtvorí agendu personalistikyCTRL+E
Pracovné pomeryOtvorí agendu pracovných pomerovCTRL+SHIFT+E
MzdyOtvorí agendu na prehliadanie všetkých miezd
JanuárOtvorí agendu pre spracovanie miezd za januárCTRL+1
FebruárOtvorí agendu pre spracovanie miezd za februárCTRL+2
MarecOtvorí agendu pre spracovanie miezd za marecCTRL+3
AprílOtvorí agendu pre spracovanie miezd za aprílCTRL+4
MájOtvorí agendu pre spracovanie miezd za májCTRL+5
JúnOtvorí agendu pre spracovanie miezd za júnCTRL+6
JúlOtvorí agendu pre spracovanie miezd za júlCTRL+7
AugustOtvorí agendu pre spracovanie miezd za augustCTRL+8
SeptemberOtvorí agendu pre spracovanie miezd za septemberCTRL+9
OktóberOtvorí agendu pre spracovanie miezd za októberCTRL+0
NovemberOtvorí agendu pre spracovanie miezd za novemberCTRL+SHIFT+1
DecemberOtvorí agendu pre spracovanie miezd za decemberCTRL+SHIFT+2
VýkazyPopis
Oznámenie zamestnávateľaEviduje zoznam vytvorených Oznámení zamestnávateľa
Mesačný výkaz preddavkov na ZPEviduje zoznam vytvorených výkazov pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Registračný list FOEviduje zoznam registračných listov pre Sociálnu poisťovňu
ZoznamyPopis
Definície zložiek mzdySlúži na definíciu jednotlivých zložiek mzdy
Zdravotné poisťovneEviduje zoznam zdravotných poisťovní
Životné poisťovneEviduje zoznam životných poisťovní
Dôchodkové spoločnostiEviduje zoznam dôchodkových spoločností
Miesta výkonu práceEviduje zoznam miest výkonu práce
Definície turnusovOtvorí agendu definície turnusov

Ponuka Jazdy

NázovPopisKláves/Skratka
VozidláEviduje vozidlá používané vybranou firmou
JazdyOtvorí knihu jázdCTRL+J
Zoznam vodičovOtvorí zoznam vodičov

Ponuka Majetok

NázovPopisKláves/Skratka
Dlhodobý majetokOtvorí knihu dlhodobého majetkuCTRL+M
Krátkodobý majetokOtvorí knihu krátkodobého majetkuCTRL+SHIFT+M
Leasingový majetokOtvorí knihu leasingového majetku
Členenie majetkuOtvorí zoznam členení, ktoré chcete používať na evidenciu členenia majetku
Umiestnenie majetkuOtvorí zoznam miest, ktoré chcete používať pre evidenciu umiestnenia majetku
Odpisové plányOtvorí zoznam odpisových plánov pre účtovné odpisy

Ponuka Záznam

Ponuka Záznam je obzvlášť dôležitá. Obsahuje okrem iného povely pre prácu s aktuálnym záznamom otvorenej agendy, ktoré popisujeme v kapitole Základné vedomosti. Obsah ponuky sa dynamicky mení podľa práve otvorenej agendy a obsahuje teda i ďalšie povely, ktoré sú špecifické pre danú agendu.

EditáciaPopisKláves/Skratka
EditovaťPovolí editáciu aktuálneho záznamuF9
VložiťVloží nový záznam do agendyINSERT
KopírovaťSkopíruje aktuálny záznam a pripraví ho na vloženie do agendyCTRL+K
UložiťUloží aktuálny záznam agendy na diskCTRL+ENTER
ZmazaťZmaže aktuálny záznamCTRL+DELETE
Prečíslovať…Prečísluje vybrané doklady
Upraviť všetko…Zapíše novú hodnotu do zvoleného poľa vybraných záznamov
Upraviť štítky záznamov...Hromadne upraví štítky vybraných záznamov
Zmazať všetkoHromadne zmaže všetky vybrané záznamy v tabuľke
Fakturovať…Pre vybrané adresy vygeneruje faktúry podľa vzoru
Kopírovať ind. zľavyPre vybrané adresy skopíruje individuálne zľavy
Kopírovať všetko…Hromadné kopírovanie zásob do iného členenia/skladu
Zviazať všetko…Hromadné zviazanie zásoby k vybraným zásobám
Upraviť záložku Internet...Úprava záložky Internet v agende Zásoby
OznačeniePopisKláves/Skratka
OznačiťOznačí aktuálny záznamALT+X
Označiť všetkoOznačí všetky alebo vybrané záznamy v tabuľke
Zrušiť označenieZruší označenie všetkých alebo vybraných záznamov v tabuľke
Označiť pohybyOznačí pohyby skladových položiek generované vybranými dokladmi
Štítky záznamovOznačenie dokladu štítkom či prepnutie do rovnomennej agendy
VýberPopis
Zložená otázka…Umožní vybrať záznamy podľa ľubovoľných kritérií
Uložené otázky/ Pridať do zoznamu…Pridá aktuálnu otázku do zoznamu uložených otázok
Uložené otázky/ Upraviť zoznam…Umožní úpravy uložených otázok
Posledné otázky/ Vymazať zoznamVymaže zoznam skôr vykonaných otázok
Vybrať 1 záznamVyberie jeden aktuálny záznam
Vybrať podľa obsahuVyberie záznamy s rovnakým obsahom poľa ako aktuálny záznam
Vybrať doplnokVyberie záznamy, ktoré nezodpovedajú podmienke
Upraviť otázku…Umožní upraviť aktuálnu otázku
Zámok (v agendách ponúk Účtovníctvo a Fakturácia)
UzamknúťZamkne aktuálny záznam
Uzamknúť všetkoZamkne všetky/vybrané záznamy aktuálnej agendy
OdomknúťOdomkne aktuálny záznam
Odomknúť všetkoOdomkne všetky/vybrané záznamy aktuálnej agendy
Zámok k dátumu…Slúži na uzamknutie/odomknutie vybraného okruhu dokladov k zvolenému dátumu
Komunikácia (agenda Adresár a dokladové agendy)
Vyhľadať na internete…Umožňuje vyhľadávanie na internete
Nový hovor…Umožňuje vytočiť zvolené telefónne číslo
Nový e-mailZaloží novú správu elektronickej pošty
Nová SMSZaloží novú SMS správu prostredníctvom elektronickej pošty
Otvoriť webOtvorí web v internetovom prehliadači
Hromadný e-mail...Umožní zaslanie elektronickej pošty vybraným adresám
Hromadná SMS...Umožní zaslanie novej SMS správy vybraným adresám
Hromadná korešpondencia…Hromadná korešpondencia pomocou programu MS Word
Adresy do Outlooku…Kopírovanie adries do kontaktov aplikácie MS Outlook
SkypeZaháji komunikáciu s kontaktom typu Skype
Overenie v registroch (agenda Adresár a dokladové agendy)
Overiť IČO…Umožňuje overiť IČO v registri firiem a organizácií
Overiť IČ DPH (VIES)…Umožňuje overiť IČ DPH v systéme VIES
Overiť IČ DPH (FS)…Umožňuje overiť IČ DPH v zoznamoch FS
História overení IČ DPH cez VIES…Evidencia záznamov overenia platnosti konkrétneho IČ DPH v systéme VIES
História overení v zoznamoch FSEvidencia záznamov overenia IČ DPH v zoznamoch FS
Údržba (agenda Adresár)Popis
Duplicity…Vyhľadá duplicitné záznamy v adresári
Spojenie adries…Vykoná spojenie vybraných adries
Obrat…Aktualizuje pole Obrat pri vybraných odberateľoch
GDPR (agenda Adresár)
Aktualizovať dátumy použitia adresy...Otvorí sprievodcu pre vyplnenie dátumov posledného použitia adries v dokladoch
Vyhľadať záznamy...Vyhľadá záznamy podľa zadaných kritérií v rámci GDPR
Hromadne pridať dôvod spracúvania...Hromadne doplní dôvod spracúvania osobných údajov
Obmedzenie spracúvaniaOznačí záznam príznakom Obmedzené spracúvanie
Udalosti (dokladové agendy)Popis
Otvoriť udalostiOtvorí udalosti k vybranému záznamu
Otvoriť naviazané udalostiOtvorí udalosti k vybranému záznamu a záznamom, ktoré sú na ne naviazané
Vložiť udalosťPridá udalosť k aktuálnemu dokladu
Prenos →PopisKláves/Skratka
Bankové účty →Pridá novú položku vybranú z bankových účtov
Cenové skupiny →Vloží cenovú skupinu k aktuálnej adrese
Inventúrne zoznamy →Pridá nové položky z inventúrneho zoznamu
Komponenty →Pridá novú položku zo skladu na záložku Komponenty
Likvidácia →Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu pohľadávky/záväzku podľa variabilného symboluCTRL+L
Likvidácia výberom →Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu pohľadávky/záväzkuCTRL+SHIFT+L
Hromadná likvidácia →Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu vybraných pohľadávok/záväzkov
Hromadná likvidácia podľa adresy →Zaúčtuje úplnú/čiastočnú úhradu vybraných pohľadávok/záväzkov podľa adresy
Položky servisu →Pridá novú položku servisu vybranú zo skladu
Položky z výdajky →Pridá nové položky servisu z výdajky
Predajky →Pridá nové položky z predajky
Prevod →Pridá nové položky z prevodky
Prijaté ponuky →Pridá nové položky z prijatej ponuky
Prijaté faktúry →Pridá nové položky z prijatej faktúry
Prijaté objednávky →Pridá nové položky z objednávkyCTRL+O
Prijaté dopyty →Pridá nové položky z prijatého dopytu
Príjemky →Pridá nové položky z príjemkyCTRL+ALT+R
Príjmový pokladničný doklad →Pridá nové položky z príjmového pokladničného dokladu
Servis →Pridá nové položky zo servisu
Sklady →Pridá novú položku vybranú zo skladuCTRL+S
Vložiť úlohuVytvorí úlohu typu upozornenie k aktuálnemu záznamu
Výdavkový pokladničný doklad →Pridá nové položky z výdavkového pokladničného dokladu
Vydané faktúry →Pridá nové položky z vydanej faktúry
Vydané ponuky →Pridá nové položky z vydanej ponuky
Vydané objednávky →Pridá nové položky z objednávkyCTRL+O
Vydané dopyty →Pridá nové položky z vydaného dopytu
Výdajky →Pridá nové položky z výdajkyCTRL+ALT+D
Výrobné požiadavky →Pridá nové výrobky z výrobnej požiadavky
Vzájomný zápočet →Zaúčtuje úhradu pohľadávky/záväzku ich vzájomným započítaním
Zálohové faktúry →Vykoná odpočet zálohy výberom zo zálohových faktúrCTRL+SHIFT+H
Záväzky →Založí nový príkaz k úhrade výberom zo záväzkov
Povely ponuky NastaveniePopis
Načítať kurzy…Naimportuje kurzové lístky
Globálne právaPrepína režim nastavenia práv
VytvoriťVyvolá Sprievodcu pre vytvorenie zoznamu práv
Agenda AdresárPopis
Otvoriť udalostiOtvorí udalosti k vybraným adresám
Vložiť udalosťPridá udalosť k aktuálnej adrese
Vložiť hromadnú udalosťPridá udalosť hromadne k vybraným adresám
Vložiť kontaktnú osobuPridá kontaktnú osobu k aktuálnej adrese
Synchronizácia s mPOHODAOznačí záznam, ktorý má byť odoslaný do aplikácie mPOHODA
Povely ponuky ÚčtovníctvoPopisKláves/Skratka
Použité účtyAktualizuje použité účty osnovy
RozúčtovanieRozúčtuje zápis v denníku na dva rôzne účtyCTRL+R
Zdrojový dokladOtvorí zdrojový doklad
Automatická likvidáciaSpáruje nezlikvidované pohľadávky a záväzky s hradiacimi dokladmi
Načítanie avíz...Vyvolá Sprievodcu importom avíz
Načítanie výpisov…Vyvolá Sprievodcu importom bankových výpisov
Aktualizácia údajov...Aktualizuje údaje načítané z účtovníctva
Odoslanie podania...Podá elektronickou formou podanie k dani z príjmov
Vytvoriť záväzky/pohľadávky...Vytvorí doklady do agendy Ostatné záväzky alebo Ostatné pohľadávky
Odoslanie priznania k DPH…Elektronicky podá zvolené priznanie k DPH
Vysporiadanie osob. úpr. DPH...Vyvolá Sprievodcu pre vysporiadanie dokladov osobitnej úpravy
Kontrola IČ DPHVyvolá Sprievodcu pre kontrolu IČ DPH
Odoslanie KV DPH...Elektronicky podá zvolený kontrolný výkaz DPH
Aktualizácia súhr. výkazu...Aktualizuje sa I. časť súhrnného výkazu
Odoslanie súhr. výkazu…Elektronicky podá súhrnný výkaz
Odoslanie priznania MOSS...Elektronicky podá zvolené priznanie MOSS
Vystaviť záväzok...Vytvorí ostatný záväzok pre odvod DPH k priznaniu MOSS
Elektronicky odoslanéNastaví, resp. zruší príznak o elektronicky podanom zázname
Aktualizovať vozidláVyvolá sprievodcu Aktualizácia vozidiel
Odoslanie priznania k DMV...Vyvolá Sprievodcu pre elektronické podanie priznania k dani z motorových vozidiel
Uzavrieť priznanie...Uzavrie zvolené priznanie
OficiálneOznačí zvolené priznanie ako oficiálne
Uzavrieť…Uzavrie zvolené priznanie k DPH
Vrátenie platbyVytvorí ostatný záväzok, resp. pohľadávku na vrátenie platby
Povely ponuky FakturáciaPopisKláves/Skratka
Aktualizácia cien…Zaktualizuje ceny skladových položiek v ponukách a prijatých objednávkach podľa aktuálnych predajných cien
Aktualizácia sadzieb DPH...Umožní vykonať zmenu sadzby DPH pri všetkých položkách dokladu
Aktualizácia režimu PDP...Umožní vykonať aktualizáciu režimu PDP v položkách predajného dokladu
Cudzia menaZapne/vypne doklad v cudzej meneCTRL+SHIFT+C
Časové rozlíšenie…Spustí sprievodcu zavedením časového rozlíšenia
Daňový dokladVystaví k úhrade zálohovej faktúry daňový doklad
Hromadná likvidácia bez väzby...Vykoná alebo zmaže likvidáciu pohľadávok/záväzkov bez väzby na účtovníctvo
Intrastat…Umožní pri jednotlivých položkách faktúr evidovať údaje pre Intrastat
Kontrola dokladov…Skontroluje vybrané doklady
MOSS...Zapne doklad v režime Mini One Stop Shop
Odoslanie príkazov…Vyvolá Sprievodcu exportom príkazov na úhradu
Odložený výdajZapne, resp. vypne režim vkladania textových položiek s väzbou na agendu ZásobyCTRL+ALT+S
Odpočet zálohy…Vykoná odpočet zálohy bez väzby na vydanú alebo prijatú faktúru
Odpočet záloh podľa § 19 ods. 4...Umožní nastaviť spôsob výpočtu podľa § 19 ods. 4 pri dokladoch s odpočtom zálohy
Opravná položka...Otvorí sprievodcu pre vytvorenie opravnej položky
DobropisVystaví dobropis k aktuálnej faktúre
Penalizácia…Vystaví penalizačné faktúry k vybraným faktúram po splatnosti
Registrácia DPH v EU…Zapne doklad v režime registrácie DPH v EU
RezerváciaOznačí objednávku príznakom Rezervované
Ručný odpočet zálohyVykoná odpočet zálohy bez väzby na zálohovú faktúru, resp. na vydanú/prijatú faktúru
Združovanie položiekPovolí združovanie položiek na aktuálnom dokladeCTRL+SHIFT+A
Zľava…Pridá zľavu na všetky položky dokladu
Sledovanie zákaziek...Otvorí agendu Sledovanie zákaziek s prehľadom dokladov
Stále platby…Vygeneruje doklady pre stále platby podľa zadaných kritérií v agende Ostatné záväzky, resp. pohľadávky
StornoVykoná storno aktuálneho dokladu
Trvalý dokladOznačí záznam príznakom Trvalý doklad
Vygenerovať zásielkyVygeneruje záznamy do agendy Zásielky
Vymeranie DPH…Vystaví daňový doklad na uskutočnené plnenie DPH a na odpočet tejto dane pri nadobudnutí tovaru z Európskej únie
Vyrovnanie DPHVykoná vyrovnanie DPH pri faktúre uhradenej zálohou
VybavenéOznačí záznam príznakom Vybavené
Zaokrúhlenie…Upraví zaokrúhlenie dokladu
Zádržné...Umožní zadať k faktúre čiastku s odloženou platbou
Zrušenie exportu…Zruší príznak exportu príkazu na úhradu
Povely ponuky SkladyPopis
Automatické objednávky…Umožní automaticky vystaviť objednávky na zásoby
Fixácia cien...Umožní zafixovanie/odfixovanie cien vybraných zásob
Hromadná úprava kurzov…Vykoná hromadnú úpravu kurzov
Inventúra evid. čísel (E1)Otvorí agendu inventúry evidenčných čísel
Kontrola pred zaúčtovaním…Skontroluje úhrady vybraných dokladov
NeúčtovaťZaúčtovanie príjemky v účtovnom denníku nebude vytvorené, resp. bude zmazané
Otvorenie inventúry (E1)Otvorí zoznam všetkých položiek, ktoré boli zahrnuté do inventúry
Precenenie nákupných cien…Umožní prepočet nákupnej ceny skladových zásob
Precenenie predajných cien…Umožní prepočet predajných cien vybraných skladových zásob
Rozdelenie výdaja a príjmuUmožňuje oddeliť dátum výdaja a dátum príjmu
Rozdelenie výrobyUmožní dátumovo rozdeliť výdaj komponentov a samotnú výrobu
Spojenie zásob…Vykoná spojenie vybraných zásob
Synchronizácia skladov… (E1)Vykoná synchronizáciu vybraných zásob s ostatnými skladmi
Synchronizácia zásob s mPOHODAProstredníctvom skladu označí príznakom všetky zásoby z daného skladu
Vedľajšie nákladyPridá novú položku pre vedľajšie náklady
ZásobaOtvorí zásoby
Zaúčtovať predajky…Zaúčtuje predajky do pokladne/ostatných pohľadávok
Zaúčtovať vklady a výbery...Zaúčtuje do pokladne vklady a výbery
Zaúčtovanie inventúry…Otvorí Sprievodcu pre zadanie parametrov zaúčtovania inventúry
Zostavenie inventúry…Otvorí dialógové okno pre zadanie parametrov zostavenia novej inventúry
Zrušenie zaúčtovaniaUmožní zrušenie zaúčtovania inventúry
Zrušenie fixácií…Zrušenie fixácií cenových akcií
Agenda Reklamácie a ServisPopis
ServisVytvorí nový servisný záznam s reklamovanou zásobou
Opakovaná reklamáciaVytvorí nový reklamačný záznam pri opätovnej reklamácii tovaru, ktorý už bol skôr reklamovaný
Hromadné odoslanie…Hromadne vloží do záložky Stavy položku Odovzdané do servisu
Neprevádzať uzávierkouOznačí záznam príznakom Neprevádzať
Vystaviť prijatý dobropisVytvorí prijatý dobropis z reklamačného záznamu
Vystaviť vydaný dobropisVytvorí vydaný dobropis z reklamačného záznamu
Vystaviť príjmový pokladničný dokladVytvorí príjmový pokladničný doklad z reklamačného záznamu
Vystaviť výdavkový pokladničný dokladVytvorí výdavkový pokladničný doklad z reklamačného záznamu
Vystaviť pokladničnú zálohuVytvorí príjmový pokladničný doklad zo servisného záznamu
Vystaviť zálohovú faktúruVytvorí vydanú zálohovú faktúru/pokladničný doklad zo servisného záznamu
Povely ponuky MzdyPopis
Overenie zamestnancov...Overí zamestnancov, či sú v ZP DÔVERA prihlásení u daného zamestnávateľa
Overenie odpočítateľnej položky...Overí nárok na odpočítateľnú položku v ZP DÔVERA
Overenie poistenca...Overí, či je zamestnanec poistencom ZP DÔVERA
Prehľad oznámení v e-pobočkeOtvorí webovú stránku e-pobočky ZP DÔVERA a zobrazí zoznam prijatých a spracovaných hromadných oznámení
Prehľad výkazov v e-pobočkeOtvorí webovú stránku e-pobočky ZP DÔVERA a zobrazí zoznam prijatých mesačných a dividendových výkazov
Oznamy...Získa informácie o plánovaných odstávkach, obmedzeniach e-služieb ZP DÔVERA, o chýbajúcich výkazoch a prípadných chybách v nich
Stav účtu...Overí stav účtu v ZP DÔVERA a vyčísli prípadný nedoplatok
Ročné zúčtovanie…Vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň vybraných zamestnancov
Odoslanie ročného hlásenia…Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie ročného hlásenia
Zaúčtovanie záloh…Zaúčtuje zálohy na mzdy za jednotlivé pracovné pomery
Vloženie trvalých zložiek mzdy…Vykoná hromadné vloženie trvalých zložiek mzdy do záložky Trvalé zložky mzdy vybraným pracovným pomerom
Import ident. čísel SP...Vykoná import identifikačných čísel jednotlivých právnych vzťahov do poľa Identifikačné číslo na záložke Mzda
Oznámenie zamestnávateľa...Otvorí Sprievodcu pre vytvorenie Oznámenia zamestnávateľa
Registračný list FO...Otvorí Sprievodcu pre vytvorenie Registračného listu FO
Údaje do ELDP…Otvorí Sprievodcu pre vyplnenie údajov do ELDP
Odoslanie ELDP...Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie ELDP
Vloženie zložiek mzdy…Vykoná hromadné vloženie zložiek mzdy do záložky Zložky mzdy vybraným pracovným pomerom
Odoslanie MVPP…Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie mesačného výkazu poistného
Odoslanie VPP…Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie výkazu poistného
Mesačný výkaz preddavkov na ZP…Otvorí Sprievodcu pre vytvorenie mesačného výkazu na zdravotné poistenie
Odoslanie prehľadu o príjmoch…Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti
Zaúčtovanie miezd…Zaúčtuje mzdy zadaného mesiaca
Export...Otvorí Sprievodcu pre elektronické podanie
Písomné predloženie...Otvorí Sprievodcu pre predloženie v písomnej podobe
Elektronicky podať...Zobrazí sprievodcu pre elektronické podanie
Elektronicky odoslanéOznačí záznam príznakom El. odoslané
Povely ponuky MajetokPopis
Vyradenie…Vyradí majetok z evidencie, resp. vyradí krátkodobý majetok z evidencie

Ponuka Pomocník

NázovPopis
Témy pomocníkaOtvorí pomocníka
Ako používať pomocníkaZobrazí popis používania pomocníka
Ako zmeniť veľkosť písma…Zobrazí postup zmeny veľkosti písma v programe
Kúpiť v e-shopeUmožní vykonať online objednávku v e-shope
Objednať individuálne službyOtvorí objednávku individuálnych služieb na www.stormware.sk
Objednať na webe (rozcestník)Otvorí križovatku objednávok na www.stormware.sk
Zákaznícka podporaZobrazí informácie o zákazníckej podpore k programu POHODA a otvorí e-mailovú správu pre otázku na zákaznícku podporu
Novinky vo verziiOtvorí zoznam noviniek aktuálnej novej verzie
SprávyOtvorí internetovú stránku so zoznamom správ pre užívateľa systému POHODA
Najčastejšie otázky a odpovedeOtvorí FAQ na www.stormware.sk
Voľba jazyka (E1)Prepne jazykové prostredie do anglickej verzie
Vzdialená pomocOtvorí okno pre pripojenie pracovníka zákazníckej podpory k pracovnej ploche vášho počítača
STORMWARE na webeOtvorí www.stormware.sk
Automatické aktualizácie…Otvorí dialógové okno pre nastavenie automatických aktualizácií programu
AktualizovaťVykoná kontrolu a prípadnú aktualizáciu programu
Aktivovať.../Deaktivovať…Spustí sprievodcu aktiváciou, resp. deaktiváciou programu
O aplikácii…Zobrazí informácie o programe, číslo verzie a autorské práva