Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

1.1 Úvodné informácie

Ďakujeme vám, že ste si zvolili ekonomický systém POHODA z produkcie spoločnosti STORMWARE s. r. o.

Tento software používa tisíce živnostníkov, podnikateľov a firiem nielen na spracovanie účtovníctva, skladového hospodárstva, majetkovej evidencie, personalistiky a miezd, ale i pre správu obchodných kontaktov a každodenné získavanie aktuálnych ekonomických a obchodných informácií o svojich firmách.

Veríme, že ekonomický systém POHODA bude prínosom i pre vaše podnikanie a značne uľahčí vašu každodennú prácu. Sme pripravení poskytnúť vám plnú podporu a súvisiace služby, kedykoľvek ich budete potrebovať.

Skontrolujte obsah krabice Balenie produktu obsahuje predovšetkým inštalačné DVD, príručku k programu POHODA a ďalšiu sprievodnú tlačenú dokumentáciu. Identifikačné číslo zákazníka Svojim zákazníkom prideľuje spoločnosť STORMWARE jedinečné identifikačné čísla, tzv. ID zákazníka. Svoje ID zákazníka nájdete na prílohe k daňovému dokladu o kúpe licencie. Toto číslo dôkladne uschovajte. Budete ho potrebovať: – pri kontakte so zákazníckou podporou, – pre vytvorenie profilu v Zákazníckom centre na adrese www.stormware.sk/zc. V prípade, že nemáte doposiaľ pridelené ID zákazníka a zakúpili ste program POHODA prostredníctvom siete obchodných partnerov, získate svoje ID zákazníka v priebehu registrácie do Zákazníckeho centra.