Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Bezpečnosť údajov

Niektoré údaje a záznamy sú tak citlivé, cenné alebo dôverné, že prístup k ním, právo editovat ich a právo manipulovať s databázami by mali mať len niektorí užívatelia. O zabezpečení ochrany údajov je preto veľmi vhodné uvažovať pri práci v sieti, aj pri zdieľaní jedného počítača viacerými užívateľmi.

Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR

Prístupové práva užívateľov

Jednotlivým užívateľom môžete prideliť rôzne prístupové práva. Každý z nich tak bude mať prístup len do tých častí systému POHODA, ktoré potrebuje na svoju prácu .

viac
Sledovanie histórie zmien

Vo väčšine agend vidíte, kto a kedy záznam vytvoril a uložil. Okrem toho môže POHODA voliteľne sledovať históriu zmien záznamov, a to vrátane autorov, ktorí ich urobili.

viac
Uzamykanie záznamov

Kvôli neželaným zásahom môžete zamknúť vybrané záznamy a ich prípadné zaúčtovanie do denníka. Naviazané záznamy z nich ale pôjdu otvárať aj naďalej. Zamknúť je možné tiež celé účtovníctvo.

viac

„Čím vyšší rad programu POHODA si zaobstaráte, tým prepracovanejšiu ochranu údajov získate.“

Dômyselnejšia technológia, väčšia bezpečnosť

Prenos údajov po sieti je vďaka technológii klient-server aj pri súčasnej práci viacerých užívateľov rýchlejší a bezpečnejší. Programy POHODA SQL a POHODA E1 totiž využívajú len konkrétnu oblasť údajov, ktorú užívateľ aktuálne potrebuje. Ich správu a všetky operácie vykonáva databázový server MS SQL Server.

Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR

Európske nariadenie GDPR, ktoré platí od 25. mája 2018, sprísňuje ochranu osobných údajov. Ale nemusíte mať obavy, vďaka programu POHODA budete mať poriadok v tom, aké osobné údaje uchovávate, s akým účelom, akým spôsobom a na aký čas. Implementácia vašich opatrení pre naplnenie GDPR tak bude o veľa jednoduchšia.PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O GDPR V PROGRAME POHODA
Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR

Najčastejšie otázky našich zákazníkov spolu s odpoveďami nájdete v databáze FAQ – v sekcii Osobné údaje. Čo práve riešite ohľadne GDPR vy? Napíšte nám na gdpr@stormware.sk.