GDPR v programe POHODA

O európskom nariadení GDPR, ktoré vstupuje do platnosti 25. mája 2018, je v poslednom čase počuť naozaj všade. Aj nás to už nejaký čas poriadne zamestnáva. Snažíme sa totiž, aby vám program POHODA s novou povinnosťou čo najviac pomohol a aby ste mali poriadok v tom, aké osobné údaje uchovávate, na aký účel, akým spôsobom a na aký čas.

Nazabudnite, program POHODA je len nástroj, ktorý spracúvanie údajov umožňuje, pričom nariadenie GDPR je predovšetkým o procesoch a nastavení nakladania s osobnými údajmi v rámci vašej firmy. Ani ten najlepší software za vás preto nevyrieši všetky povinnosti, ktoré z GDPR vyplývajú. Čo všetko je potrebné spraviť, aby ste GDPR zvládli, nájdete v našom návode Nariadenie GDPR a program POHODA v kapitole 4.

PODROBNÝ NÁVOD
GDPR v programu POHODA

Čo všetko nariadenie GDPR ovplyvní?

Ľudské zdroje

Nové povinnosti zamestnancov, poverenie zodpovednej osoby

Obchodné a technologické procesy

Zavedenie organizačných a zmluvných opatrení, kontrola spracúvania osobných údajov

IT infraštruktúra

Vyššia ochrana koncových stanic, sietí, úložísk, aplikácií

Údaje

Dôraz na ochranu osobných údajov a kontrolné mechanizmy

„Vďaka programu POHODA bude implementácia vašich opatrení pre naplnenie GDPR oveľa jednoduchšia.“

Ochrana osobných údajov s programom POHODA

Vďaka záložke GDPR v agende Adresár budete vždy vedieť, odkedy, dokedy a aj prečo jednotlivé údaje spravujete. Zároveň vám POHODA ukáže posledné použitie adresy na predpredajných, predajných a popredajných dokladoch.

Môže sa stať, že vás niekto požiada o opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré o ňom evidujete. V programe POHODA to bude otázka chvíľky, jednotlivé kontakty rýchlo vyhľadáte, upravíte alebo aj vymažete.

V novej agende Dôvody spracúvania údajov GDPR si môžete zadať všetky právne dôvody spracúvania osobných údajov, ktoré budete potom jednotlivým kontaktom priraďovať v agende Adresár (pôjde to samozrejme aj hromadne). Môžete si vybrať z tých už prednastavených alebo si zadať vaše vlastné.

Vďaka prepracovanému systému prístupových práv jednoducho určíte, ktorí užívatelia programu môžu s údajmi pracovať. A vďaka histórii zmien budete mať skvelý prehľad, kto s nimi práve manipuloval.

AGENDA ADRESÁR

Vďaka záložke GDPR v agende Adresár budete vždy vedieť, odkedy, dokedy a aj prečo jednotlivé údaje spravujete. Zároveň vám POHODA ukáže posledné použitie adresy na predpredajných, predajných a popredajných dokladoch.

Môže sa stať, že vás niekto požiada o opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré o ňom evidujete. V programe POHODA to bude otázka chvíľky, jednotlivé kontakty rýchlo vyhľadáte, upravíte alebo aj vymažete.

AGENDA DÔVODY SPRACÚVANIA ÚDAJOV

V novej agende Dôvody spracúvania údajov GDPR si môžete zadať všetky právne dôvody spracúvania osobných údajov, ktoré budete potom jednotlivým kontaktom priraďovať v agende Adresár (pôjde to samozrejme aj hromadne). Môžete si vybrať z tých už prednastavených alebo si zadať vaše vlastné.

AGENDA PRÍSTUPOVÉ PRÁVA

Vďaka prepracovanému systému prístupových práv jednoducho určíte, ktorí užívatelia programu môžu s údajmi pracovať. A vďaka histórii zmien budete mať skvelý prehľad, kto s nimi práve manipuloval.

S programom POHODA dokážete reagovať na požiadavky subjektov údajov

Aké údaje o mne uchovávate a na aký účel?
Pošlite mi v štruktúrovanej podobe súpis všetkých osobných údajov, ktoré o mne uchovávate.
Úplne ma vymažte z vašich systémov.
Ďalej už nesúhlasím, aby ste využívali moje osobné údaje na daný účel.

Najčastejšie otázky a odpovede

Áno, GDPR sa týká aj vašich dodávateľov – v prípade, že pracujete s osobnými údajmi fyzických osôb týchto firem (zamestnancov, konateľov, a pod.). Na správu takýchto údajov odporúčame využiť agendu Adresár a všetko potrebné evidovať na záložke GDPR.

Bezpečnosť nadovšetko

Zabezpečenie je závislé predovšetkým na použitej technológii danej radom programu POHODA. Záleží teda predovšetkým na vašich konkrétnych potrebách, kedy vám bude ešte stačiť základný rad a kedy už je lepšie siahnuť po tých vyšších, teda POHODA SQL a E1.

POHODA MDB

Základný rad využíva technológiu file-server. To znamená, že každý užívateľ pracuje s údajmi, ktoré sú uložené v jednom alebo viacerých súboroch priamo v jeho počítači (v prípade sieťového variantu na firemnom serveri). Samotné údaje sú zabezpečené pomocou overenia užívateľského hesla a systému základných prístupových práv.

POHODA E1 SQL

Rady POHODA SQL a E1 majú systém zabezpečenia ešte prepracovanejší, využívajú totiž SQL technológiu – všetky vaše údaje sú uložené na zabezpečenom Microsoft SQL Serveri a užívatelia nemajú prístup k zdrojovým údajom. Po sieti sa prenášajú len tie záznamy, ktoré v danej chvíli užívateľ priamo potrebuje. Tento prístup je navyše aj rýchlejší, takže pri práci s veľkým množstvom údajov alebo pri súbežnej práci viacerých užívateľov nedochádza k žiadnemu zdržaniu.

Odporúčame prejsť na rad POHODA SQL alebo E1, ak…

  • …vyžadujete vysokú úroveň zabezpečenia údajov.
  • …chcete sami vytvárať užívateľské agendy bez použitia externej aplikácie.
  • …veľkosť vašej najväčšej databázy (účtovnej jednotky) dosahuje 70 MB a viac.
  • …vzhľadom na vaše podnikateľské aktivity plánujete nárast objemu údajov.
  • …využívate veľké množstvo účtovných jednotiek.