Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Mzdová evidencia ekonomického a informačného systému POHODA umožňuje spracovanie miezd podľa aktuálnej legislatívy, a to pre bez obmedzenia počtu zamestnancov. Základom je agenda Personalistika, kde sa evidujú jedinečné údaje o zamestnancovi a agenda Pracovné pomery, kde sa evidujú zvlášť informácie o jeho jednotlivých pracovných pomeroch. Údaje sú podkladom pre výpočet miezd, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, preddavkov na daň, ale i pre administratívne účely a komunikáciu, napr.:

 • osobné a kontaktné údaje,
 • údaje o pracovnom pomere, dohodnutej mzde či prémiách,
 • zníženie základu dane a odvody poistného,
 • pravidelné zrážky,
 • neprítomnosť v zamestnaní atď.

Vyskúšať Poradiť sa Kúpiť

V oblasti personalistiky a miezd POHODA okrem iného podporuje:

 • výpočet miezd viacerých pracovných pomerov pri jednom zamestnancovi – výpočet mzdy so súbežnými pracovnými pomermi,
 • rôzne druhy pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, vedľajší pracovný pomer, kratší pracovný čas, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta, členovia družstiev, spoločníci s. r. o., konateľ, atď.,
 • základné mzdy/odmeny, príplatky, prémie a osobné ohodnotenia,
 • výpočet náhrady mzdy pri chorobe, dovolenke, platenom voľne a sviatkoch,
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň,
 • vyplňovanie oficiálnych tlačív a prehľadov štátnych inštitúcií, príp. ich elektronické podanie – napr. RLFO, Mesačný výkaz poistného a príspevkov, Výkaz poistného a príspevkov, Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, Hlásenie o vyúčtovaní dane,
 • vyplňovanie tlačív v listinnej i v elektronickej podobe pre všetky zdravotné poisťovne,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 • zamestnávanie cudzincov.

POHODA: Pre zápis údajov o zamestnancovi slúži agenda Personalistika

V oblasti personalistiky a miezd POHODA nepodporuje:

 • výpočet mzdy zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom,
 • zohľadňovanie vymeriavacieho základu dosiahnutého zamestnancom u iného zamestnávateľa.

Výpočet a zaúčtovanie miezd

POHODA počíta mzdy mesačne. Vychádza pritom zo mzdových údajov uvedených v personálnej evidencii, z fondu pracovného času príslušného mesiaca a zo zadaných údajov o neodpracovanej dobe. Jednotlivé mesačné výpočty sa archivujú a do doby, než sú zaúčtované do účtovníctva, je možné ich opravovať.

POHODA: Ukážka mzdy konkrétneho zamestnanca zostavená za mesiac február s detailom hrubej mzdy

Mzdy a súvisiace odvody poistení a preddavkov na daň, zrážky, príspevky atď. sa automaticky zaúčtujú do denníka.
Program umožňuje automatické rozúčtovanie mzdových nákladov na jednotlivé strediská. Jednoducho si v ňom vytvoríte hotovostné doklady a príkazy na úhradu bezhotovostných platieb miezd, zrážok, odvodov daní a poistení, ktoré môžete vďaka funkciám pre homebanking odoslať do banky elektronicky. Záväzky voči dôchodkovým fondom je možné sumarizovať podľa požiadaviek jednotlivých inštitúcií.

Tip: Vyberte si rad E1
POHODA E1 Rad E1 zaistí, aby sa mzdové záznamy nezobrazovali nepovolaným užívateľom. Umožňuje totiž nastaviť prístupové práva iba ku konkrétnym číselným radom dokladov.

Tlačivá a tlačové zostavy

V agendách Personalistika, Pracovné pomery a Mzdy nájdete množstvo tlačových výstupov a zostáv pre rôzne inštitúcie a úrady, poštovné zostavy i zostavy pre firemné účely. Nechýba medzi nimi napr. zápočtový list, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ELDP, potvrdenie na účely uplatnenia nároku na dávku v nezamestnanosti a pod.

Tlačivá, ktoré majú presne stanovenú formu, sú pravidelne aktualizované. POHODA podporuje vytváranie týchto dokumentov a elektronické podanie oznámení, prehľadov či výkazov.

POHODA: Náhľad na ponuku tlačových zostáv v agende personalistika

POHODA: Náhľad na ponuku tlačových zostáv v agende Pracovné pomery

POHODA: Náhľad na ponuku tlačových zostáv v agende mzdy

Komunikácia so zamestnancami

POHODA obsahuje funkcie uľahčujúce komunikáciu so zamestnancami. Priamo z prostredia tohto programu môžete zamestnancovi zatelefonovať (vytáčanie telefónnych čísel cez modem), založiť e-mailovú správu (otvorí sa nová správa vo Vašom východiskovom poštovom programe), vyexportovať si elektronické adresy zamestnancov do textového súboru alebo ich skopírovať do aplikácie Microsoft Outlook.

V situáciách, kedy nie je potrebné osobné prevzatie dokumentu, napr. každý mesiac pri výplatnom liste, Vám i Vašim zamestnancom POHODA ušetrí čas alebo poštové náklady. Priamo z prostredia tohto programu môžete poslať tlačovú zostavu vo formáte PDF e-mailom, a to i hromadne viacerým vybraným zamestnancom naraz, pričom každý do svojej schránky dostane len PDF súbor určený práve pre neho.


Ktorú POHODU vybrať?

Mzdovú a personálnu agendu môžete viesť v týchto variantoch a radoch programu POHODA:

POHODA Standard POHODA SQL Standard POHODA E1 Standard
POHODA Premium POHODA SQL Premium POHODA E1 Premium
POHODA Komplet POHODA SQL Komplet POHODA E1 Komplet

Porovnanie variantov
Vyberte si najvhodnejší variant systému POHODA:


Kam ďalej?

Bezhotovostné platby s homebankingom
Odosielanie PDF dokumentov z programu POHODA
Školenie POHODA - Personalistika a mzdy


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 74324 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť