Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Adresár, kontakty, úlohy a upozornenia

Adresár, kontakty, úlohy a upozornenia

Bez prepracovaného a dokonale prehľadného adresára obchodných kontaktov sa dnes len tak nezaobídete. V podnikaní patrí k jednej z najdôležitejších databáz, ktorá obsahuje naozaj cenné údaje. Agenda Adresár v systéme POHODA umožňuje efektívnu evidenciu, správu a vyhľadávanie všetkých kontaktov podľa ľubovoľných kritérií. Všetky záznamy môžete upravovať, tlačiť a pridávať si k nim svoje vlastné poznámky. Ak si potrebujete overiť svojho partnera alebo jeho údaje, POHODA:

 • vyhľadá informácie v obchodnom, príp. živnostenskom registri alebo v informačnom systéme VIES,
 • nájde jeho polohu na internetovej mape – z adresných údajov alebo podľa zadaných GPS súradníc.

Videokurz POHODA - krok za krokom

Priamo v adresári môžete svojim jednotlivým odberateľom nastaviť:

 • cenovú hladinu,
 • preferovaný spôsob platieb, konkrétny bankový účet alebo pokladňu a kredit nezaplatených pohľadávok,
 • splatnosť pohľadávok v dňoch a tolerované dni po splatnosti,
 • predkontáciu pre zaúčtovanie a členenie DPH pre prijaté a vydané faktúry.

Pri vystavovaní dokladov, napr. faktúr, pre týchto odberateľov potom POHODA uprednostní individuálne nastavenia pred globálnym nastavením programu.

POHODA: Adresár je základom všetkých variantov programu POHODA

Správa dokumentov

Listy, zmluvy, cenníky a akékoľvek iné súvisiace dokumenty, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnemu obchodnému partnerovi a zákazníkovi, môžete triediť do im určených zložiek. Nasledujúcu prácu si tak uľahčíte, sprehľadníte a zrýchlite.

POHODA: Dokumenty priradené k jednotlivým záznamom jednoducho elektronicky odošlete pomocou ikony Odoslať e-mailom

Dokumenty a ďalšie súbory môžete vkladať nielen k záznamom v adresári, ale taktiež do celého radu ďalších agend a evidencií, od zmlúv, ponúk a dopytov cez agendy objednávok, (zálohových) faktúr a financií až po skladové, majetkové a personálne evidencie. Pekne po ruke tak môžete mať napríklad naskenované doklady od dodávateľov, pracovno-právne dokumenty a podklady, výrobné listy či výkresy a veľa ďalších typov súborov.

Väzba na účtovníctvo

Pri svojej práci veľakrát využijete rýchlu dostupnosť súvisiacich účtovných dokladov daného klienta. Napríklad pri telefonickom príjme objednávok získate okamžite prehľad o výške pohľadávok u odberateľa alebo pri riešení reklamácie chybne vystaveného dokladu môžete priamo z adresára konkrétny doklad otvoriť.

Komunikácia

Vytvoriť e-mailovú správu priamo z adresára je v systéme POHODA samozrejmosťou. POHODA taktiež dokáže zahájiť komunikáciu cez Skype. Silným nástrojom sú potom funkcie pre zostavenie zlučovacieho dokumentu pre hromadnú korešpondenciu pomocou programu Microsoft Word alebo funkcie pre zaslanie hromadnej správy e-mailom.

POHODA: Povely ku komunikačným funkciám nájdete nielen v adresári, ale taktiež vo veľa ďalších agendách


FZMožnosti adresára môžete naplno využívať i vo variante POHODA Start. Tento bezplatný štartovací variant si môžete kedykoľvek stiahnuť z internetových stránok
www.fakturacia-zadarmo.sk. Obzvlášť sa Vám oplatí v prípade, ak chcete len vystavovať faktúry.

Úlohy a upozornenia

POHODA Vám pomôže taktiež so zaznamenávaním vlastných poznámok a prideľovaním úloh kolegom. Umožňuje úlohy zadávať, určovať ich dôležitosť, sledovať stav plnenia a zobrazovať upozornenia. Upozornenia pritom môžu mať väzbu na konkrétny záznam v niektorej z agend. Termínovo najbližšie úlohy sa automaticky zobrazujú taktiež na informačnej ploche programu.

Ktorú POHODU vybrať?

Adresár s väzbami na ďalšie agendy, záznamy a dokumenty, komunikačné funkcie, úlohy a upozornenia nájdete vo všetkých radoch a variantoch programu POHODA.

Porovnanie variantov
Vyberte si najvhodnejší variant systému POHODA:


Kam ďalej?

Jednoduché a podvojné účtovníctvo
Fakturácia a objednávky
Tlačové zostavy a výstupy
Sieťové verzie


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 73464 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť