Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Tlačové zostavy a výstupy

Tlačové zostavy a výstupy

Všetky záznamy (doklady, adresy), ktoré v priebehu svojej práce v ekonomickom systéme POHODA zapisujete, si môžete súhrnne vytlačiť. Týmto prehľadným výstupom hovoríme tlačové zostavy. Nájdete ich prakticky v každej agende, celkovo ich je v našom programe viac ako 500, od dokladov cez záväzné oficiálne formuláre až po užitočné pracovné prehľady. Časť z nich je pripravená v rôznych variantoch pre rôzne účely. POHODA podporuje taktiež export do formátov PDF, XLS a HTML. Na urýchlenie práce sú niektoré dôležité zostavy k dispozícii priamo vo formáte HTML, vhodnom na zasielanie objednávok, cenníkov a faktúr e-mailom.

Videokurz POHODA - krok za krokom

Typy tlačových zostáv

 • dokladové zostavy
  - zobrazujú jeden záznam štandardného formátu A4 na výšku, napr. faktúra, pokladničný doklad alebo objednávka
 • tlačivá
  - navrhnuté zhodne s úradným vzorom, ktoré po vytlačení môžete okamžite odovzdať príslušného úradu alebo inštitúcii - odpadne Vám tak potreba prepisovať ich do originálnych úradných formulárov a tlačív, napr. priznanie k dani z pridanej hodnoty, príkaz na úhradu, pokladničná zloženka, výkaz ziskov a strát, evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) atď.
 • súpisky
  - zobrazujú riadkový prehľad všetkých alebo vybraných záznamov, napr. súpisku faktúr oceníte vo chvíli, keď potrebujete vytlačený zoznam vydaných faktúr za určité obdobie
 • prehľady a grafy
  - so súhrnnými informáciami o účtovníctve, stave skladových zásob, o stave financií, uskutočnených predajoch, zamestnancoch a pod. – grafické vyhodnotenie je súčasťou napríklad týchto zostáv - mesačná fakturácia, vývoj kurzov, mesačný prehľad predaja atď.
 • štítky
  - pripravené na tlač na hárky samolepiacich štítkov bežne dostupné v obchodoch s papierenským a kancelárskym tovarom - vhodné pri obchodnej (hromadnej) korešpondencii na tlač adresných štítkov, pri práci v sklade na tlač etiketovacích štítkov, v predajni na tlač cenoviek tovaru, pri evidencii majetku zase na tlač inventárnych štítkov atď.
 • kontrolné zostavy
  - pre kontrolu správnosti zaúčtovania dokladov – pomocou nich si uľahčíte a urýchlite prácu pri hľadaní prípadných chýb
 • zostavy vo formáte HTML
  - pre zobrazovanie v internetovom prehliadači a odosielanie e-mailom, napr. faktúra, objednávka, potvrdenie prijatia objednávky, dodací list a pod.
 • obálky a poštové poukážky
  - pre tlač obálok a niekoľkých štandardných formátov a tlač poštových poukážok
 • zostavy pre pokladničné tlačiarne
  - pre tlač paragónov

Úpravy zostáv

<ú>Ak chcete, môžete si vytvárať taktiež vlastné tlačové zostavy a prehľady. Pomocou editoru tlačových zostáv REPORT Designer môžete každú originálnu zostavu upraviť alebo ju rozmnožiť a jednotlivé kópie usporiadať a pomenovať podľa vlastných požiadaviek a potrieb. Jednotlivé varianty môžu mať rôzny design, výpočty i jazykovú mutáciu. Samozrejme do nich môžete vložiť logo firmy či iný ľubovoľný obrázok, graf, čiarový kód a pod.

 

Ako zostavy zálohovať?

Niektoré zostavy, prehľady a súpisy sú nevyhnutné i pre Vašu budúce prácu. POHODA s týmto počíta a ponúka jednoduché zálohovanie všetkých svojich tlačových zostáv. Pomocou zadarmo dodávaného doplnku REPORT Viewer si všetky svoje tlačové zostavy kedykoľvek pozriete.

Export do iných formátov

Tlačové výstupy môžete priamo exportovať do formátu XLS a v aplikácii Microsoft Excel s nimi ďalej pracovať. Rovnako tak ich môžete previesť do formátu HTML alebo do obľúbeného formátu PDF a odosielať ich elektronicky.

FZRovnako v programe POHODA Start môžete svoje faktúry a ďalšie dokumenty prevádzať do formátu PDF. Viac informácií o bezplatnom variante programu POHODA získate na www.fakturacia-zadarmo.sk.

 

POHODA: Náhľad na faktúru vytvorenú vo formáte PDF

Nastavenie tlače – kľudne pre každú zostavu inak

Ak máte k dispozícii viac tlačiarní určených pre rôzne účely, môžete si vhodným nastavením ušetriť veľa času a práce. Každej zostave bez problémov priradíte vlastné parametre tlače. Napríklad faktúry sa môžu tlačiť v dvoch kópiách na laserovej tlačiarni, obálky zase na druhej tlačiarmi s podávačom a ostatné zostavy iba v jednej kópii na tretej tlačiarni. Ak tlačíte veľké množstvá, môžu Vám úplne odpadnúť drobné starosti spojené s výberom tlačiarní a vlastností tlače pri každom jednotlivom tlačovom výstupe.

Ktorú POHODU vybrať?

Tlačové zostavy obsahujú a export do formátov PDF, XLS a HTML podporujú všetky rady a varianty programu POHODA.

Porovnanie variantov
Vyberte si najvhodnejší variant systému POHODA:


Kam ďalej?

Faktúry vo formáte PDF
Úpravy tlačových zostáv pomocou aplikácie REPORT Designer
Úpravy tlačových zostáv na mieru


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 74324 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť