Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Vlastnosti > STORMWARE eForm > Príklad XML dokumentu

Príklad XML dokumentu - eForm faktura

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušená, pretože nemôžeme 100% zaručiť súlad so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Existujúci užívatelia môžu túto službu naďalej používať, je ale potrebné si zabezpečiť iný server pre transport objednávok.

Tento príklad znázorňuje obsah súboru Faktura.XPH, jedná sa o štandardný XML dokument. Faktúru zasiela dodávateľská firma Novák s.r.o. ako prílohu emailu pre odberateľa Drevo a.s.
Pozn.: Premenovaním typickej prípony XML súboru "XML" na príponu "XPH" umožníte ľahký import súboru do ekonomického systému POHODA, stačí v Prieskumníkovi poklikať na súbor "Faktura.XPH". Súbory s príponou "XML" by boli otvorené v aplikácii, ktorá umožňuje prehliadať obsah XML dokumentu, typický internetový prehliadač, prípadne Poznámkový blok. Obsah by vyzeral napríklad takto:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>
<eform version="1.1">
<invoice version="1.1">
<documentTax
number="970100010"
date="2003-02-14"
dateTax="2003-02-14"
dateDue="2003-02-28"
symVar="970100010"
symConst="0308"
>Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:</documentTax>

<invoiceItem refStockItem="10" code="Poh1425" EAN="" remark=""
quantity="1" unit="ks" price="16397.00" payVAT="yes" rateVAT="high"
priceSum="13440.60" priceSumVAT="2956.40"
>Rozkladacie kreslo 1425</invoiceItem>

<invoiceItem refStockItem="8" code="Ko1320" EAN="" remark=""
quantity="3" unit="ks" price="7305.00" payVAT="yes" rateVAT="high"
priceSum="17963.70" priceSumVAT="3951.30"
>Kreslo čalúnené 1320</invoiceItem>

<invoiceItem code="" EAN="" remark=""
quantity="1" unit="" price="100.00" payVAT="no" rateVAT="low"
priceSum="100.00" priceSumVAT="5.00"
>Doprava</invoiceItem>

<pricesTax
priceHigh="31404.30" priceHighVAT="6907.70"
priceLow="100.00" priceLowVAT="5.00"
priceNone="0.00"
priceRound="0.00"
roundingVAT="up2tenthEveryItem" roundingDocument="up2one"/>

<supplier>
<company>Novák s.r.o.</company>
<name></name>
<street>Tajovského 596</street>
<city>Bratislava</city>
<psc>280 02</psc>
<ico>45886635</ico>
<dic>201-45886635</dic>
<tel>321122521</tel>
<fax>321122545</fax>
<email>obchod@novak-sro.sk</email>
<www>www.novak-sro.sk</www>
<remark/>
</supplier>

<customer>
<company>Drevo a.s.</company>
<name>Juraj Kulich</name>
<street>Sekurisova 17</street>
<city>Bratislava 7</city>
<psc>170 00</psc>
<ico>60221721</ico>
<dic>007-7506210382</dic>
<tel>287582011</tel>
<fax>287582012</fax>
<email>drevo@mbox.vol.sk</email>
<remark/>
</customer>

<payment payType="draft" payVAT="no"
accountNo="0000194660600450" bankCode="0100"/>
</invoice>

<stockItem id="10" code="Poh1425"
nameComplement="pre 3 osoby"
unit="ks" mass="15.9" producer="Čalúnnictvo ABC"
rateVAT="high" price="16397.00"
>Rozkladacie kreslo 1425</stockItem>

<stockItem id="8" code="Ko1320"
unit="ks" mass="5.2" producer="Čalúnnictvo ABC"
rateVAT="high" price="7305.00"
>Kreslo čalúnené 1320</stockItem>

</eform>

 

Táto faktúra obsahuje záhlavie daňového dokladu (číslo, dátum vystavenia, dátum zdaniteľného plnenia...), 3 položky faktúry, daňovú rekapituláciu a údaje o zaokrúhľovaniu dokladu, adresu dodávateľa a odberateľa (vrátane IČO, DIČ...), spôsob platby príkazom, bankové spojenie na dodávateľa a pre uľahčenie prípadného zavedenia nových skladových zásob podrobné údaje o dvoch zásobách (hmotnosť, výrobca...).

Dokument <eform> je taktiež možné umiestniť do klasickej HTML stránky ako XML Data Island a takúto stránku zasielať ako prílohu emailu. Prehliadnite si príklad HTML stránky a informácie, akým spôsobom užívateľ vykoná import dokladu.

Ďalšie informácie

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 128251 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: