Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Námety a pripomienky k individuálnym službám

Ste spokojní s prístupom a jednaním nášho pracovníka, ktorý Vám služby poskytol?

   
Uveďte prosím krátke zdôvodnenie Vášho hodnotenia:

Ste spokojní s odbornou spôsobilosťou nášho pracovníka, ktorý Vám služby poskytol?

   
Uveďte prosím krátke zdôvodnenie Vášho hodnotenia:

Ste spokojní s rýchlosťou riešenia?

   
Uveďte prosím krátke zdôvodnenie Vášho hodnotenia:

Boli poskytnutím služieb vyriešené Vaše požiadavky?

Uveďte prosím krátke zdôvodnenie Vášho hodnotenia:

Mali by ste záujem o pravidelné prioritné servisné služby?

Uveďte prosím krátke zdôvodnenie Vášho hodnotenia:

Máte nejaký námet na zlepšenie?

O aké služby by sme mali rozšíriť našu ponuku?

Budeme radi, ak nám uvediete na Vás kontakt pre prípadné upresnenie vašich námetov:

Firma Email
Meno ID zákazníka
 Vaša pozícia vo firme Vaše pozice ve firmě
V prípade reakcie na konkrétny prípad poskytnutia individuálnych služieb uveďte prosím údaje zo zákazkového listu (dostali ste ho po vykonaní služieb):
Meno pracovníka, ktorý služby realizoval Dátum poskytnutia služieb