Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

POHODA Mini

Variant POHODA Mini je ideálnym variantom na začiatku podnikania, pretože obsahuje len jednoduché účtovníctvo pre jednu firmu a fakturáciu bez nadštandardných funkcií.

jednoduché účtovníctvo
fakturácia
financie
hotovostný predaj bez skladov

Funkcie a možnosti

POHODA Mini

obsahuje štandardné funkcie

jednoduché účtovníctvo
peňažný denník, predkontácie
financie
pokladňa, banka, interné doklady
dane
priznanie DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, podklady pre daň z príjmov, priznanie k dani z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov
fakturácia
vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu, elektronická fakturácia
adresár
správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov
hotovostný predaj bez skladov
agenda Kasa Mini na rýchly predaj bez náväznosti na skladové hospodárstvo
editor tlačových zostáv
REPORT Designer
 
Variant POHODA Mini je dostupný iba v základnom rade POHODA.

Nenašli ste funkciu, ktorú ste hľadali?

Pozrite sa, aké iné varianty obsahujú sklady, mzdy a ďalšie funkcie.
POROVNANIE VARIANTOV

Variant si môžete ešte funkčne rozšíriť

 
prehliadač účtovníctva POHODA Look Variant slúži na prehliadanie a kontrolu účtovných údajov a dokladov nahratých v akomkoľvek inom variante systému POHODA a na tlačenie zostáv. Je určený pre klientov účtovných firiem, ktorí si nechávajú účtovníctvo spracovávať externe.
viac

Cenník

POHODA Mini
1 PC
licencia pre 1 počítač
130 €

Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 1. 9. 2023.

KOMPLETNÝ CENNÍK