Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

POHODA E1 2017

Informačný systém POHODA E1 je systémom na pomedzí ekonomických a ERP systémov. Tento najvyšší rad systému POHODA využíva naplno výhody technológie klient-server a databázy SQL. Ponúka nielen väčší výkon a bezpečnosť systému, spracovanie veľkého množstva údajov a súbežnú prácu väčšieho počtu užívateľov, ale aj rozširujúce funkcie z kategórie ERP systémov.

ERP (Enterprise resource planning) je označenie pre informačné systémy, ktoré integrujú množstvo procesov súvisiacich s produkčnými činnosťami podniku (fakturáciu, účtovníctvo, výrobu, logistiku, distribúciu, predaj, správu majetku atď.)

Krabica systému POHODA E1
 

Medzi tieto funkcie patrí pokročilá definícia prístupových práv, veľká miera prispôsobenia potrebám užívateľov, vrátane možnosti pridávať do jednotlivých agend nové polia, vytvárať vlastné agendy a pod. POHODA E1 obsahuje celý rad rozšírených funkcií a možností predovšetkým v oblasti skladového hospodárstva. Toto všetko pri zachovaní intuitívneho ovládania, užívateľsky prívetivého prostredia a prístupnej ceny.

Svojim riešením, ktoré naplno využíva výhody technológie klient-server, je systém POHODA E1 predurčený pre použitie v stredne veľkých a väčších spoločnostiach a pre náročnejších užívateľov.

Zľava na školenie k novému programu

Rad POHODA E1 je dostupný v týchto variantoch:

Porovnanie dostupných variantov systému POHODA E1


Obsiahnuté funkcie a agendy (výber) Jazz Standard Profi Premium Komplet
Adresár (správa kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
A
A
A
A
A
Fakturácia (vydané/prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
A
A
A
A
A
Financie (pokladňa, banka)
A
A
A
A
A
Objednávky (ponuky, dopyty, prijaté/vydané objednávky)
A
A
A
A
A
Poštové zostavy (poukážky, obálky, sprievodky, štítky)
A
A
A
A
A
Cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
A
A
A
A
A
Homebanking (export príkazov, import a zaúčtovanie výpisy)
A
A
A
A
A
Prístupové práva – základné i rozširujúce funkcie (priama definícia, definícia pomocou úloh, práva na číselné rady, tlačové zostavy, exporty agend)
A
A
A
A
A
Technológia klient-server (databázový SQL server)
A
A
A
A
A
Užívateľské rozšírenia programu (voliteľné parametre, užívateľské agendy)
A
A
A
A
A
Dane (priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov)
N
A
A
A
A
Jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, interné doklady, predkontácie)
N
A
N
N
A
Podvojné účtovníctvo (účtovný denník, predkontácie, interné doklady, saldo, analýzy)
N
N
A
A
A
Mzdy (personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov)
N
A
N
A
A
Majetok (dlhodobý, leasingový a drobný majetok)
N
A
A
A
A
Kniha jázd (vozidlá, jazdy)
N
A
A
A
A
Sklady – základné i rozširujúce funkcie (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, editácia výrobného listu, evidencia viacerých dodávateľov, nákupná cena v cudzej mene, cudzie názvy zásob, inventúry pre viacero skladov, synchronizácia skladov, evidencia reklamácií a opráv, automatické objednávky jednotlivých i zložených zásob)
A
A
N
A
A
Internetové obchody – základné i rozširujúce funkcie (parametre, kategórie, administrácia priamo v programe POHODA, automatické zhrávanie údajov medzi programom POHODA a e-shopom)
A
A
N
A
A

 

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 74324 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: