Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Rad POHODA E1

Ekonomický systém POHODA E1 je ideálny pre náročných užívateľov so špecifickými požiadavkami. Okrem výhod radu POHODA SQL ponúka navyše pokročilé užívateľské úpravy, prepracovaný systém prístupových práv i veľa nadštandardných funkcií.

POHODA E1

Prečo si vybrať rad POHODA E1

 • Všetko pre podvojné i jednoduché účtovníctvo
 • Vyššia bezpečnosť dát
 • Rýchla odozva pri veľkom zaťažení
 • Súbežná práca väčšieho počtu užívateľov aj pri väčšom zaťažení
 • Databáza Microsoft SQL Server
 • Technológia klient‑server
 • Spolupráca s aplikáciou mPOHODA
  pre mobilnú fakturáciu a predaj  
  Aplikáciu mPOHODA Start môžete využívať zadarmo. Pokiaľ vám limity aplikácie už nebudú stačiť, môžete prejsť na plnú verziu.
 • Nadštandardné funkcie pri skladoch, cenotvorbách, hromadných operáciách atď.
 • Detailné prístupové práva viacerých užívateľov
 • Funkcie z oblasti ERP
 • Rozširovanie agend o ľubovoľné dátové polia
 • Vytváranie vlastných agend

Porovnanie variantov radu POHODA E1

POHODA E1
užívateľské rozšírenia programu ?
voliteľné parametre, užívateľské agendy
jednoduché účtovníctvo ?
peňažný denník, predkontácie
podvojné účtovníctvo ?
účtovný denník, predkontácie, saldo, finančná analýza, možnosť vedenia i pre klientov na zákazku
fakturácia, financie, adresár ?
fakturácia
vydané/prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu, elektronická fakturácia

financie
pokladňa, banka, interné doklady

adresár
správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov
dane ?
priznanie DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, podklady pre daň z príjmov, priznanie k dani z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov
majetok, kniha jázd ?
majetok
dlhodobý, leasingový a drobný majetok

kniha jázd
vozidlá, jazdy
sklady a internetové obchody – základné i rozširujúce funkcie ?
sklady
zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, editácia výrobného listu, evidencia viacerých dodávateľov, nákupná cena v cudzej mene, cudzie názvy zásob, inventúra pre viac skladov, synchronizácia skladov, evidencia reklamácií a opráv, automatické objednávky jednotlivých i zložených zásob, Kasa

internetové obchody
parametre, kategórie, administrácia priamo v programe POHODA, automatické spustenie XML komunikácie z programu POHODA
mzdy a cestovné príkazy ?
mzdy
personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov

cestovné príkazy
tuzemské a zahraničné
objednávky, poštové zostavy, cudzie meny, homebanking ?
objednávky
ponuky, dopyty, prijaté/vydané objednávky

poštové zostavy
poukážky, obálky, sprievodky, štítky

cudzie meny
čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy

homebanking
export príkazov, import a zaúčtovanie výpisov
detailné prístupové práva ?
priama definícia, definícia pomocou rolí, práva na číselné rady, tlačové zostavy, export agend

Technológia klient‑server

Veľký objem dát zvyčajne ovplyvňuje rýchlosť softvéru. Program POHODA E1 má však stále dynamické tempo, pretože využíva výhody technológie klient‑server.

Vaše dáta sú uložené na serveri (MS SQL Server) a po sieti sa vždy prenášajú tie, ktoré práve potrebujete. Je to rýchlejšie a dáta sú viac v bezpečí, neprídete o ne ani kvôli chybe siete. Dostanete sa k nim odkiaľkoľvek a má k nim prístup i viac oprávnených užívateľov naraz.

Schéma

S rozhodovaním vám môže pomôcť

Prehľad všetkých radov