Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

POHODA SQL Profi

Podvojné účtovníctvo môžete viesť sebe i pre klientov na zákazku, neobmedzenému počtu firiem. Navyše určite využijete i súvisiace agendy a celý rad užitočných funkcií.

podvojné účtovníctvo
fakturácia
objednávky
financie
hotovostný predaj bez skladov
majetok
kniha jázd

Funkcie a možnosti

podvojné účtovníctvo
účtovný denník, predkontácie, saldo, finančná analýza, možnosť vedenia i na zákazku pre klientov
financie
pokladňa, banka, interné doklady
dane
priznanie DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, podklady pre daň z príjmov, priznanie k  dani z  príjmov, priznanie k dani z motorových vozidiel, elektronické podanie daňových priznaní a  výkazov
homebanking
tvorba a export príkazov, import a zaúčtovanie výpisov
cudzie meny
čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy
objednávky
ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky
fakturácia
vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu, elektronická fakturácia
adresár
správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov
hotovostný predaj bez skladov
agenda kasa Mini na rýchly predaj bez nadväznosti na skladové hospodárstvo
majetok
dlhodobý a  drobný majetok
kniha jázd
vozidlá, jazdy
poštové zostavy
poukážky, obálky, sprievodky, štítky
tlačové zostavy
k dispozícii je pestrá škála tlačových zostáv na tlač prehľadov, súpisiek atď.
editor tlačových zostáv
obsahuje editor tlačových zostáv REPORT Designer
súbežná práca väčšieho počtu užívateľov aj pri väčšom zaťažení
rýchly prenos dát po sieti i pri súbežnej práci viacerých užívateľov
vyššia bezpečnosť dát
vysoká úroveň zabezpečenia dát vďaka technológii klient-server
podrobnejšie prístupové práva
priama definícia, práva na číselné rady, exporty agend
 

Nenašli ste funkciu, ktorú ste hľadali?

Pozrite sa, aké iné varianty obsahujú sklady a mzdy.
POROVNANIE VARIANTOV

Cenník

POHODA SQL Profi
1 PC
licencia pre 1 počítač
820 €
NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
1 230 €
NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
1 640 €
CAL Prídavnú sieťovú licenciu, označovanú ako CAL, je potrebné zakúpiť pre šiesty a každý ďalší počítač v sieti.
prídavná sieťová licencia
328 €
MLP Nesieťová prídavná licencia je určená na inštaláciu jednej kópie zodpovedajúceho radu a variantu systému POHODA na ďalší počítač v rámci jedného miestne oddeleného pracoviska rovnakej organizácie.
nesieťová licencia
328 €

Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 1. 9. 2023.

KOMPLETNÝ CENNÍK

Variant si môžete ešte funkčne rozšíriť

prehliadač účtovníctva POHODA Look Variant slúži na prezeranie a kontrolu účtovných dát a dokladov nahratých v akomkoľvek inom variante systému POHODA a na tlač zostáv. Je určený pre klientov účtovných firiem, ktorí si nechávajú účtovníctvo spracovávať externe.
viac
POHODA Afilácia Add.
príplatok za prístup zamestnancov ďalšej, majetkovo prepojenej firmy
užívateľské rozhranie v anglickom jazyku (len pre rad SQL a E1)