Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

POHODA PSÚ - pobočkové spracovanie údajov

Produkt POHODA PSÚ umožňuje zhrávanie údajov z účtovníctva firemných pobočiek alebo klientov účtovných firiem. Doklady jednej účtovnej jednotky je možné vytvárať na niekoľkých vzájomne neprepojených miestach (pobočkách). Údaje účtovnej jednotky z jednotlivých pobočiek sa zhromažďujú do centrálnej databázy (centrály). Medzi centrálou a pobočkami dochádza k výmene údajov oboma smermi, a to pomocou dátových súborov – tzv. balíčkov dát. Prenos balíčkov prebieha offline, obyčajne emailom.

Na sprevádzkovanie pobočkového spracovania údajov je potrebné mať pre každú budúcu pobočku zakúpenú samostatnú plnú licenciu ekonomického systému POHODA (s výnimkou variantu Mini). Najčastejšie používaným variantom na pobočkách je variant POHODA Jazz.

Pobočkové spracovanie údajov v režime účtovník/klient

Tento variant PSÚ je určený na podporu spolupráce účtovnej jednotky (klienta) s externým účtovníkom. Klient môže spracovávať len základné prvotné doklady, ako sú faktúry či predajky, alebo môže program využívať komplexnejšie vrátane banky, príkazov na úhradu, objednávok, skladovej evidencie a miezd. Vytvorené doklady sú prenášané formou balíčkov účtovníkovi a ten vykonáva ich kontrolu, opravu a zaúčtovanie. Účtovník spracováva agendy, ktoré nechce alebo nevie spracovať klient, a takto upravené a doplnené údaje putujú späť ku klientovi. Účtovník aj klient majú vždy k dispozícii kompletnú účtovnú databázu, klient má teda úplný prehľad o hospodárení firmy.

Pred zakúpením a sprevádzkovaním pobočkového spracovania údajov odporúčame obchodnú konzultáciu s technikom spoločnosti STORMWARE, pri ktorej bude overená vhodnosť nasadenia doplnkového produktu vo vašej firme. Kompletné nasadenie pobočkového spracovania údajov ale zahŕňa celý rad odborných operácií, preto je potrebné prenechať nasadenie pobočkového spracovania údajov vyškoleným špecialistom. Spolu s pobočkovým zohrávaním údajov vám radi poskytneme i ďalšie individuálne služby.

Obsahuje navyše

  • nastavenie centrály
  • nastavenie pobočiek vrátane príslušných oprávnení
  • možnosť priebežného zohrávania údajov

Na stránke softwarové doplnky sa dozviete, k akým variantom ekonomicko-informačného systému POHODA je možné doplnok pobočkové spracovanie údajov dokúpiť.

Cenník doplnkov a prídavných licencií k systému POHODA
Kompletný cenník systému POHODA


Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 74324 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť