Business Intelligence Komplet

Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Business Intelligence > Business Intelligence Komplet

Doplnok Business Intelligence Komplet zahŕňa tri scenáre pre analýzu účtovníctva, skladov a dokladov. Zakúpiť si ich môžete buď ako komplet všetkých troch za zvýhodnenú cenu, alebo jednotlivo. Toto riešenie využívajú zákazníci, ktorí vlastnia systém POHODA E1, pretože dokáže pracovať i s užívateľskými poľami, resp. s voliteľnými parametrami. Uplatnenie nájde i u zákazníkov, ktorí potrebujú vyhodnocovať údaje viac ako jednej spoločnosti.

 

Prečo si vybrať toto riešenie

  • Analýzy účtovníctva, skladov a dokladov za viac období
  • Pokročilé vyhodnocovanie podľa dátumu a jednotlivých stredísk, činností, zákaziek, položiek dokladov a subjektov v adresári, vrátane vlastných pridaných polí (voliteľných parametrov)
  • Analýzy a reporting údajov pre neobmedzený počet ekonomických subjektov
  • Príprava reportov a náhľad na ne v programe Microsoft Excel alebo v rámci firemného intranetu
  • Súčasťou riešenia preddefinované šablóny najčastejšie používaných reportov
  • Vlastné reporty kedykoľvek podľa aktuálnych potrieb
  • Zákaznícka podpora STORMWARE samozrejmosťou

Business Intelligence: Prezentácia hodnôt pomocou kontingenčného grafu v aplikácii Microsoft Excel

Zaujímavosť Možnosti reportingu

Vďaka tomuto riešenie je možné čas vynakladaný na získavanie údajov previesť na ich analýzu. Posun od získavania k analýze údajov otvára priestor rýchlejším a operatívnejším reakciám na vzniknuté situácie, predovšetkým na neuspokojivé či zhoršujúce sa obchodné výsledky. Business Intelligence Komplet umožňuje svojim užívateľom efektívnejšie riadenie a rýchlejšie plánovanie nových stratégií.

Detailné analýzy účtovníctva, skladov a dokladov

Tento variant umožňuje analýzu a reporting údajov pre viac zapracovávaných firiem. Prezentácia výsledkov a práca s reportmi závisí od zakúpených scenárov. Skutočne detailné a profesionálne reporty zaistí implementácia všetkých troch scenárov. Je možné ich však zakúpiť i samostatne.

ÚČTOVNÍCTVO SKLADY DOKLADY

Kompletný analytický servis taktiež pre účtovné firmy

Firmy, ktoré spracovávajú účtovníctvo na zákazku, môžu vďaka doplnku Business Intelligence Komplet ponúknuť svojim klientom kompletný analytický servis. Kedykoľvek pre svojho klienta pripravia požadovanú analýzu obchodných výsledkov, vyhodnotia platobnú morálku jeho odberateľov a dodajú ďalšie rozsiahle a podrobné analýzy, ktoré by za iných okolností spracovávali i niekoľko dní. Vďaka všetkým týmto možnostiam môže účtovná firma so zákazníkmi upevňovať vzájomné vzťahy a dôveru a posilňovať tak svoju konkurencieschopnosť.

Kompletný cenník doplnku Business Intelligence

Kontaktujte nás

Kontakt

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o doplnku Business Intelligence, obráťte sa na nás. Telefonicky či e-mailom môžete kontaktovať priamo našu centrálu alebo niektorú z pobočiek STORMWARE.
Radi by ste si dohodli bezplatnú konzultáciu? Jednoducho vyplňte tento kontaktný formulár.
Odpovede na otázky k doplnku Business Intelligence Komplet Vám taktiež môže priniesť účasť na bezplatnom seminári.