Možnosti reportingu Business Intelligence

Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Business Intelligence > Možnosti reportingu Business Intelligence

 

Business Intelligence zobrazuje informácie, reporty a analýzy v závislosti na zakúpených variantoch, resp. scenároch pre analýzu účtovníctva, skladového hospodárstvadokladov.

S reportami je možné pracovať v programe Microsoft Excel.

 

Okamžité reporty v programe Microsoft Excel

Business Intelligence vytvára okamžité reporty v aplikácii Microsoft Excel. Zobrazené sú formou kontingenčných tabuliek a grafov. Tie dokážu operatívne reagovať na nové požiadavky či zmenené požiadavky. Ak dôjde zo strany užívateľa k úprave zadaných sledovaných parametrov a filtrov, Business Intelligence ich okamžite spracuje, vyhodnotí a zobrazí. Aktualizovaný report je tak k dispozícii za zlomok času.

Stiahnite si demo verzie a vyskúšajte si prácu s reportami

Business Intelligence: Report vytvorený v programe Microsoft Excel 2010

Behom okamihu je tak možné pripraviť report, ktorý zobrazuje informácie podľa výsledkov konkrétnej pobočky či podľa typu zásoby, prípadne podľa predajov konkrétneho obchodného zástupcu, a to za práve zvolené obdobie. Možné sú samozrejme i rôzne kombinácie filtrov a zvolených parametrov.

Prevažne pre malé a stredné firmy predstavujú reporty v aplikácii Microsoft Excel revolučný prístup pri práci s informáciami, a to vďaka jedinečnej rýchlosti a taktiež jednoduchosti, s akou vznikajú. Väčšina užívateľov navyše prácu s tabuľkami a grafmi, i keď len v základe, v tejto aplikácii pozná zo svojej bežnej kancelárskej praxe, a preto nie sú potrebné žiadne špeciálne školenia.

Predpripravené šablóny

Business Intelligence výrazne šetrí čas a úsilie vďaka predpripraveným šablónam najčastejšie používaných reportov. Ihneď po pripojení k riešeniu Business Intelligence sa do požadovaného reportu (šablóny) načítajú všetky relevantné údaje z ekonomického systému POHODA. Užívateľ môže s takto pripravenými reportami ďalej pracovať, upravovať ich a vytvárať svoje vlastné.

Kontaktujte nás

Riešenie Business Intelligence pripravuje reporty a analýzy podľa implementovaných scenárov. Všetky požiadavky a špecifické úpravy sú riešené vždy pred zahájením implementácie na analytických stretnutiach.

Kontakt

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o riešení Business Intelligence, obráťte sa na nás. Telefonicky či e-mailom môžete kontaktovať priamo našu centrálu alebo niektorú z pobočiek STORMWARE.
Radi by ste si dohodli bezplatnú konzultáciu? Jednoducho vyplňte tento kontaktný formulár.
Odpovede na otázky k produktu Business Intelligence Vám taktiež môže priniesť účasť na bezplatnom seminári.