Scenár Účtovníctvo

Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Business Intelligence > Scenár Účtovníctvo

S riešením Business Intelligence a aplikáciou Microsoft Excel získa Vaše účtovníctvo nový rozmer. Užívatelia už nemusia byť odkázaní na znalosť syntetických a analytických účtov, ale môžu si manažérske výstupy, napr. manažérske výsledovky, upraviť podľa vlastných potrieb. Zoskupením v aplikácii Microsoft Excel alebo doplnením voliteľných parametrov v systéme POHODA môžu jednoducho spájať stavy a obraty jednotlivých účtov. Výsledkom sú detailné reporty s jednoduchou čitateľnosťou.

Scenár Účtovníctvo ponúka predovšetkým manažérom upravené meradlá pre ľahšiu orientáciu. Meradlo Čiastka podľa strany je nastavené tak, že pre aktíva a výnosy zobrazuje kladnú hodnotu, pre pasíva a náklady zápornú. Ľahko môžete získať výsledok hospodárenia za vybrané obdobie pre činnosti, strediská, zákazky a pod.

Ďalším užitočným meradlom je Čiastka CF (cash flow). Zaúčtované čiastky zobrazuje pre príjem finančných prostriedkov kladne, ich úbytok zase záporne. Získate tak prehľad, ktoré doklady zvýšili Vašu finančnú hotovosť a ktoré ju naopak znížili. Zoznam kľúčových meradiel ešte dopĺňajú Počiatočné a Koncové stavy účtov a vlastná Zaúčtovaná čiastka.

Controlling

So zobrazením údajov účtovného denníka metódou Účet - Protiúčet ľahko odhalíte chybne zaúčtované čiastky a výrazne si uľahčíte kontrolnú činnosť. Uľahčenie tiež spočíva v možnosti prehľadného sledovania zmien nákladov a výnosov vo vývoji podľa jednotlivých mesiacov a rokov. Popri sebe si môžete zobraziť výsledky hospodárenia za jednotlivé roky a mesiace, aby ste odhalili sezónne vplyvy. Ďalej môžete porovnávať mesačné výsledky za jednotlivé roky. Rovnakým spôsobom môžete sledovať náklady, výnosy, ale i stavy aktív a pasív. Tieto hodnoty môžete ďalej rozoberať cez jednotlivé strediská alebo napríklad zákazky.

Plánovanie

Široké možnosti aplikácie Microsoft Excel ponúkajú podporu jednoduchého plánovania. Napríklad pridanie plánu nákladov pre jednotlivé strediská alebo zákazky na list s kontingenčnou tabuľkou, ktorý je doplnený pomerovým ukazovateľom Plnenie plánu, ponúka rýchly a denne aktualizovaný prehľad o čerpaní prostriedkov.


Čo tvorí najväčší podiel našich nákladov?

Vďaka scenáru pre analýzu účtovníctva na prvý pohľad uvidíte, kde máte najvyššie náklady. Štruktúru nákladov môžete mať k dispozícii taktiež podľa vybraných stredísk, činností alebo zákaziek. Report, resp. graf si môžete pripraviť i za uplynulé roky. Vďaka výsledovke zase môžete vidieť pomer nákladov a výnosov. Každá takáto informácia Vám dobre poslúži predovšetkým pre optimalizáciu nákladov, obchodné plánovanie a pri finančnom controllingu.

Ako ovplyvňuje zimná sezóna naše tržby? A ako sa tej tohtoročnej darí v porovnaní s minulými rokmi?

Porovnajte si jednotlivé roky navzájom. Jasne uvidíte sezónne výkyvy. Rýchle a jednoduché porovnanie rovnakých období v rôznych rokoch, napr. tržby za jednotlivé mesiace alebo kumulovane, Vám poskytne dôležité informácie o výkone firmy. Ak zameníte výnosy napríklad za náklady a pridáte do prehľadu strediská či zákazky, získate ešte detailnejší report.

Ako sa darí našim strediskám? Prečo je centrála v mínuse?

Jednou z možností, ako získať rýchly prehľad o hospodárení jednotlivých pobočiek, predajní, resp. účtovaných stredísk, je príprava výsledovky. Tento report je obzvlášť významný v prípadoch, keď začína niektoré stredisko vykazovať preukázateľne horšie výsledky ako doteraz alebo sa nečakane zlepšuje finančná situácia tam, kde ste boli doteraz v strate. Report so všetkými kľúčovými hodnotami si nemusíte pripravovať sami. V podobe pripravenej šablóny ho nájdete v scenári Účtovníctvo. Po pripojení k riešeniu Business Intelligence sa do neho všetky relevantné údaje z Vášho účtovníctva načítajú automaticky.

Plánujeme investície. Budeme mať výhľadovo na ich splácanie?

Predpripravený report s vývojom finančných prostriedkov po jednotlivých mesiacoch Vám spoľahlivo porovná stavy financií za posledné roky. S použitím meradla Čiastka podľa strany sa môžete venovať základným predpovediam vývoja financií v nadchádzajúcom období.