Scenár Sklady

Aká zásoba mala minulý mesiac najväčšiu tržbu a aká zase najvyšší zisk? Ktorý sklad obsahuje najmenej predajné zásoby alebo má vysoké ocenenie skladu? V ktorej predajni sa najlepšie predáva daná kategória tovaru alebo ktorí odberatelia si vzali v poslednom štvrťroku najviac podobného tovaru? Tieto otázky a mnoho ďalších si kladie väčšina obchodných firiem. Každý deň nájdete aktuálne odpovede na svoje otázky v scenári Sklady.

Scenár Sklady ponúka komplexné informácie o predajoch, skladových zásobách, objednávkach, skladoch a ich ocenení. Pomocou dimenzií činností, dátumu, dokladov, skladov, subjektov, stredísk, zákaziek a zásob sa ľahko rozkľúčujú tržby, stavy zásob na skladoch alebo počet objednaných zásob, a to naprieč všetkými spracovávanými firmami.

Ak s pomocou voliteľných parametrov rozdelíte jednotlivé zásoby do kategórií a podkategórií, získate prehľad o vývoji ich predajov. Vďaka tomu môžete optimalizovať objednávky nových zásob. Jednoducho tiež zistíte, aké je ocenenie skladov nielen podľa váženej nákupnej ceny, ale i podľa jednotlivých typov cenových hladín/úrovní (zliav) zásob.

Controlling

Pokles predajov jednotlivých zásob, prípadne celých kategórií či skupín zásob na jednej strane a zvýšenie dopytu na strane druhej. Oboje vyžaduje rýchlu reakciu. Správne rozhodovanie vám umožnia denne aktualizované prehľady predajov zásob. Vďaka porovnaniu trendov v predchádzajúcich rokoch rozpoznáte sezónne vplyvy a efektívne rozhodnete, aké zásoby máte práve naskladniť, alebo kde je potrebné zmeniť ceny.

Vďaka meradlu Množstvo podľa typu objednávky, ktoré pre vydané objednávky zobrazí množstvo kladne a pre prijaté objednávky záporne, rýchlo zistíte, koľko zásob je potrebné ešte objednať a či súčasné objednávky postačujú. Tieto prehľady sú k dispozícii i naprieč všetkými spracovávanými firmami. A to zďaleka nie je všetko, čo vám môže tento scenár ponúknuť.

Plánovanie

Plán tržieb a zisku môžete stanoviť pre jednotlivé predajne, pobočky a strediská, činnosti alebo zákazky. Môžete ho tiež zoskupiť podľa voliteľných parametrov, ktoré si sami nadefinujete v systéme POHODA E1. Jednoducho vytvoríte napríklad plán podľa navolených skupín či kategórií zásob.


Aký tovar a s akým ziskom sme predali konkrétnej firme?

So scenárom Sklady si môžete pripraviť rýchly prehľad o predaných zásobách konkrétnemu odberateľovi. Analýzu predaja jednotlivých skladových zásob si pripravíte i z ďalších uhlov pohľadu. Stačí, keď si nastavíte filtrovanie údajov podľa stredísk, činností, zákaziek alebo dátumu. Na prehľadnejšiu prezentáciu výsledkov môžete využiť funkciu podmienené formátovanie, vďaka ktorej na prvý pohľad uvidíte dobré i „červené“ čísla.

Aké zásoby sa najviac predávajú? Ktoré nám prinášajú najväčší zisk?

I na tieto otázky nájdete odpoveď v scenári Sklady. V priebehu chvíle si môžete pripraviť report, ktorý Vám ukáže najlepšie a najhoršie predávané zásoby. Takýto prehľad si môžete pripraviť i za niekoľko rokov späť. Vďaka historickým pohľadom ľahko uvidíte sezónne výkyvy alebo objavíte ležiaky na skladoch. Výsledky môžete filtrovať podľa činností, skladov, stredísk a zákaziek alebo si jednoducho zobrazíte výnosy po mesiacoch za vybrané obdobie.

Kde najlepšie predávame?

Prehľad o predajoch zásob či služieb v jednotlivých krajoch si môžete pripraviť buď sami, alebo môžete využiť už pripravené šablóny reportov v zošite Microsoft Excel, ktoré sú zadarmo súčasťou zakúpeného riešenia Business Intelligence. So šablónami môžete ďalej ľubovoľne pracovať a upravovať si ich podľa svojich potrieb, napríklad namiesto kraja použijete pre detailnejší pohľad filter obec. Samozrejmosťou je tiež príprava reportov za viac období i pre viac spracovávaných firiem.

Aký je tohtoročný vývoj zisku?

Spýtajte sa na to skladového scenára. Pomocou neho si môžete kedykoľvek pripraviť report, ktorý požadované hodnoty o ziskovosti zásob zobrazí kumulovane. Ešte podrobnejšie informácie získate nastavením filtrov pre jednotlivé strediská alebo činnosti. i tento report nájdete v podobe predpripravenej šablóny.