Porovnanie POHODA Business Intelligence Lite a POHODA Business Intelligence Komplet

Nasledujúca tabuľka zhŕňa základe rozdiely v možnostiach riešení POHODA Business Intelligence LitePOHODA Business Intelligence Komplet:

Možnosti reportingu a analýz Business Intelligence Lite Business Intelligence Komplet
Nahliadanie na údaje za viacero účtovných období
A 
A 
Nahliadanie na údaje za viacero ekonomických subjektov
N 
A 
Analýzy podľa voliteľných parametrov spracovávaných agend
N 
A 
Možnosť napojenia vlastnej užívateľskej agendy z inform. systému POHODA E1
N 
A 
Reporting podľa subjektov v agende Adresár
A 
A 
Pokročilý reporting podľa voliteľných parametrov v agende Adresár
N 
A 
Reporting podľa nadefinovaných parametrov skladovej zásoby
A 
A 
Pokročilý reporting podľa voliteľných parametrov skladovej zásoby
N 
A 
Reporting podľa jednotlivých skladov
A 
A 
Základný reporting podľa činností
A 
A 
Pokročilý reporting podľa voliteľných parametrov činností
N 
A 
Základný reporting podľa stredísk
A 
A 
Pokročilý reporting podľa voliteľných parametrov stredísk
N 
A 
Základný reporting podľa zakáziek
A 
A 
Pokročilý reporting podľa voliteľných parametrov zákaziek
N 
A 
Reporting podľa účtovej osnovy a zvolených účtov
A 
A 
Pokročilý reporting podľa voliteľných parametrov zvolených účtov
N 
A 
Začiatočné a konečné stavy účtov za zvolené časové obdobie
N 
A 
Analýza objednávok
N 
A 
Analýza podľa parametrov agendy Predajné ceny
N 
A 
Analýza skladových pohybov
A 
A 
Analýza účtovných pohybov
A 
A 
Preddefinované vývojové diagramy skladového hospodárstva
N 
A 
Analýza položiek dokladov
N 
A 
Analýza hlavičiek dokladov podľa voliteľných parametrov
N 
A 
Preddefinované základné reporty z oblasti skladov a účtovníctva
A 
A 

Popis polí scenára Business Intelligence Lite na stiahnutie v PDF


 

Kontakt

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o riešení Business Intelligence Lite alebo Business Intelligence, obráťte sa na nás. Telefonicky či e-mailom môžete kontaktovať priamo našu centrálu alebo niektorú z pobočiek STORMWARE.
Radi by ste si dohodli bezplatnú konzultáciu? Jednoducho vyplňte tento kontaktný formulár.
Odpovede na otázky k produktu Business Intelligence, resp. Business Intelligence Lite Vám taktiež môže priniesť účasť na bezplatnom seminári.