Príklady z praxe

Business Intelligence LiteBusiness Intelligence Lite pomáha užívateľom ekonomicko-informačného systému POHODA s analýzou účtovných a skladových údajov. V praxi v priebehu pár sekúnd zostavíte napríklad report, ktorý zrozumiteľne ukazuje ziskové zákazky, riziká v skladovom hospodárstve alebo i to, ktorý obchodný zástupca prináša do Vašej firmy najväčší zisk.

Nasledujúci výber príkladov Vám v kocke popisuje, s čím všetkým dokáže Business Intelligence Lite pomôcť:

 
Náklady na zákazku Výsledovka stredísk
Optimalizácia nákladov Výpočet prémií
Dostupnosť informácií Analýza skladov, zásob
Analýza predajných kanálov Profesionálna prezentácia

Rýchle a presné reporty o jednotlivých zákazkách

Majiteľ firmy nie je účtovník a vôbec nepracuje v ekonomickom systéme POHODA, v ktorom firma vedie celé svoje účtovníctvo. Kedykoľvek však potrebuje vidieť, ktorá zákazka sa firme vypláca, ktorá je naopak nezisková alebo chce jednoducho sledovať aktuálny rebríček najdôležitejších odberateľov...

Business Intelligence Lite takéto reporty podľa nastavených definícií pripraví a dokáže v nich zohľadniť napríklad režijné náklady súvisiace s danou zákazkou. Vlastnému vyhodnocovaniu údajov nevadí ani fakt, že zákazka presahuje do niekoľkých účtovných období. Z iného pohľadu si môžu užívatelia pre zmenu pripraviť report s prehľadom najdôležitejších odberateľov vrátane ich pozície v danom regióne.

Náklady na konkrétnu zákazku

Výsledky stredísk alebo pobočiek

Firma prevádzkuje niekoľko stredísk. Tie síce na jednu stranu tvoria zisk, ale je taktiež potrebné alokovať na ne jednotlivé náklady. Len samotná orientácia v množstve dôležitých záznamov, rovnako ako príprava reportu s presnými výsledkami daného strediska predstavuje časovo náročnú činnosť. Veľakrát sa na nej podieľa i viacero užívateľov...

Business Intelligence Lite dokáže tieto údaje vyhodnotiť v priebehu chvíle a vďaka výberovým poliam môžu byť reporty do hĺbky spresňované a členené. Majiteľ firmy môže výsledovku strediska sledovať v aktuálnom stave každý deň. Intuitívne ovládanie programu Microsoft Excel navyše zaručuje rýchlu tvorbu a úpravu pripravovaných reportov. Či si požadované výsledky zobrazí formou kontingenčnej tabuľky alebo grafu, záleží výhradne na ňom.

hore

Optimalizácia nákladov

Pre účinnú optimalizáciu nákladov musí mať firma úplne pravdivý a presný prehľad o jednotlivých nákladoch, a to až do úrovne analytických účtov. Zložité hľadanie v účtovnom denníku vyžaduje veľa času a ľahko môže dôjsť k nechcenému prehliadnutiu niektorých dôležitých informácií...

Užívatelia variantu Business Intelligence Lite si môžu kedykoľvek pripraviť report alebo analýzu, kde na prvý pohľad uvidia nárast jednotlivých nákladov. Tento dôležitý výstup je možné navyše porovnať s výnosmi v danom období a získať tak celkový obraz o hospodárení firmy.

Tabuľka a graf zobrazujúci náklady a výnosy kumulovane

Zostavenie prémií podľa odvedeného obratu

Spoločnosť má niekoľko obchodných zástupcov. Každý mesiac vykonáva výpočet prémií podľa odvedeného obratu...

Výpočet mesačných prémií je s variantom Business Intelligence Lite otázkou niekoľkých kliknutí myšou. Prémie môžu byť rovnako vyhodnocované podľa zisku, ktorý obchodník firme prinesie. Kedykoľvek je tak možné sledovať aktuálne i historické výsledky ktoréhokoľvek obchodného zástupcu.

Report obratov podľa vybraných obchodných zástupcov

Aktuálne informácie i počas obchodného stretnutia

Obchodní zástupcovia, ktorí cestujú za obchodom po celej republike alebo do zahraničia, potrebujú disponovať aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa konkrétneho zákazníka. Koľko tovaru objednal za minulé obdobia, aké zásoby najčastejšie nakupuje, ako významným odberateľom je pre firmu v danom regióne?

Vďaka možnosti vzdialene sa pripojiť k doplnku Business Intelligence Lite majú obchodníci odpovede na tieto kľúčové otázky kedykoľvek počas stretnutia a sú tak operatívne pripravení sledovať nové zákazky.

Jednoduchá orientácia v skladových zásobách

Majiteľov a manažérov firiem s veľkým množstvom skladových zásob môže časom znepokojovať fakt, že už nedokážu jednoducho a intuitívne rozšifrovať, čo spoločnosť vlastne živí.... Veľakrát už nie je jednoduché zorientovať sa naprieč účtovnými obdobiami a presne zistiť, ktoré skladové zásoby tvoria hlavný zisk a ktoré naopak vôbec...

Business Intelligence Lite dokáže údaje analyzovať tak, aby mal užívateľ jednoznačný prehľad o zisku predávaného sortimentu. V priebehu chvíle je tak napríklad možné presne identifikovať ležiaky na sklade.

 Možnosť každodenných reportov s historickými výsledkami

hore

Analýza predajných kanálov

Ak firma prevádzkuje svoj internetový obchod, potrebuje mať aktuálny a pravdivý prehľad o tom, aký tovar sa touto cestou predáva najlepšie. Často je taktiež dôležité porovnať výsledky jednotlivých predajných kanálov firmy...

Business Intelligence Lite pomôže s prípravou reportov, resp. s analýzami obchodných a predajných výsledkov dielčích distribučných ciest. V praxi sa reporty tohto typu využívajú predovšetkým vo firmách, ktoré prevádzkujú svoj vlastný e-shop. Vďaka možnosti vyhodnocovať údaje historicky môže majiteľ analyzovať predaje v jednotlivých sezónach a na tie nadchádzajúce sa lepšie pripraviť. Ponuka sortimentu môže byť jednoducho optimalizovaná a je možné sa vyhnúť stratám vzniknutým zo širokej ponuky nepredajného tovaru.

Prehľadné zobrazenie dielčích predajných kanálov firmy

Prehľadné reporty pre účely prezentácií

Predovšetkým v managemente firmy sú v obľube kumulované grafy, z ktorých sa rýchlo a zrozumiteľne získajú všetky kľúčové informácie o hospodárení firmy. Na spracovaní takéhoto reportu sa obyčajne podieľajú účtovníci a ekonómovia v spolupráci s vedúcimi stredísk alebo pobočiek. Report môže byť k dispozícii kludne až za niekoľko dní...

Business Intelligence Lite prípravu takýchto grafov a tabuliek výrazne urýchli a spresní. Majiteľ si sám môže rýchlo nachystať report, ktorý bude popisovať napríklad rast zisku konkrétneho strediska alebo prehľad obratov dosiahnutých vo vybranom regióne. Na pravidelných týždenných poradách potom všetci pozerajú do rovnakých informácií.

hore

Kontaktujte nás

Kontakt

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o Business Intelligence Lite, obráťte sa na nás. Telefonicky či e-mailom môžete kontaktovať priamo našu centrálu alebo niektorú z pobočiek STORMWARE.
Radi by ste si dohodli bezplatnú konzultáciu? Jednoducho vyplňte tento kontaktný formulár.
Odpovede na otázky k Business Intelligence, Vám taktiež môže priniesť účasť na bezplatnom seminári.