Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Ako sa stať obchodným partnerom

Ako sa stať obchodným partnerom

V odbore informačných a ekonomických systémov zaujíma spoločnosť STORMWARE popredné miesto. Získali sme rad ocenení, ale najväčším ocenením pre nás je, že v Českej republike a Slovenskej republike používa naše produkty viac ako 100 tisíc užívateľov. Naše vlastné kvalitné softwarové produkty a širokú zákaznícku podporu ponúkame aj pre obchodnú sieť Predajcov a Certifikovaných partnerov.

Obchodní partneri nakupujú naše produkty a predávajú ich svojim menom koncovým zákazníkom. Obchodní partneri sú rozdelení do dealerských kategórií podľa certifikácie a obratu v predchádzajúcom roku. Nový partner je automaticky zaradený do kategórie Predajcu.

Obchodní partneri nemajú exkluzivitu, ale ani žiadne teritoriálne obmedzenia. Tiež sa nemusí zaväzovať k objemom predaja. Okrem dodržiavania Všeobecných podmienok pre obchodných partnerov pre nich z nadviazania obchodného vzťahu nevyplývajú žiadne ďalšie povinnosti.

Staňte sa aj vy naším obchodným partnerom pre Slovenskú republiku.

Kto sa môže stať obchodným partnerom?

Obchodným partnerom STORMWARE s.r.o. sa môže stať fyzická alebo právnická osoba:

  • obchodujúca v odbore informačných technológií alebo
  • vedúci účtovníctvo na zákazku alebo
  • poskytujúca daňové poradenstvo  alebo
  • poskytujúca audítorské služby.

Ako sa stať obchodným partnerom?

Jednoducho. Stačí sa zaregistrovať. Pri registrácii predložíte kópiu niektorého z týchto dokladov: výpis zo živnostenského registra preukazujúce oprávnenia podnikať v oblasti nákupu tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja (podmienkou je preukázanie podnikania v odbore informačných technológií), živnostenské oprávnenie pre vedenie účtovníctva, registrácia v komore audítorov alebo daňových poradcov.

Účtovné firmy, audítori a daňoví poradcovia sa môžu stať Partnermi len v prípade, že už majú u Výrobcu registrovanú platnú licenciu aktuálnej verzie ekonomicko-informačného systému POHODA vo variante obsahujúce účtovníctva.

Zaregistrovať sa môžete najlepšie priamo tu vyplnením registračného formulára. Potvrdenie registrácie obdržíte písomnou formou alebo e-mailom spolu s ďalšími informáciami.

Kontaktný e-mail pre obchodných partnerov: partner@stormware.sk.