Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Stupne partnerstva

Predajca

Registrovaným obchodným partnerom spoločnosti STORMWARE sa po splnení určitých podmienok môže stať fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v odbore súvisiacom s produktmi našej spoločnosti. Predajca je oprávnený obchodovať našimi produktmi vo vlastnom mene v súlade so Všeobecnými podmienkami pre obchodných partnerov.

Certifikovaný partner

Séria odborných certifikácií osvedčuje znalosti partnera v danej oblasti a informuje zákazníka o kvalite ponúkaných služieb. Súčasne tak uľahčuje zákazníkovi výber vhodného partnera pre realizáciu konkrétneho obchodného prípadu.


Certifikovaný partner POHODA

Certifikovaný partner POHODA je špecialista na otázky súvisiace s možnosťami ekonomického systému POHODA, jeho funkciami, vybavením, nastavením a použitím. Certifikát osvedčuje znalosti produktu POHODA z technického i účtovného hľadiska.


Certifikovaný špecialista inštalácie PSÚ

Certifikovaný špecialista inštalácie PSÚ je špecialista na inštaláciu a nastavenie systému pobočkového spracovania údajov vrátane posúdenia vhodnosti nasadenia tohto systému.


Certifikovaný špecialista inštalácie SQL/E1

Certifikovaný špecialista inštalácie SQL/E1 je špecialista na inštaláciu a nastavenie systému POHODA SQL a POHODA E1 a servera SQL Server z produkcie spoločnosti Microsoft vo variantoch 2000, 2005, 2008 R2 a Express.


Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 3460 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: