Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Stupne partnerstva

Predajca

Registrovaným obchodným partnerom spoločnosti STORMWARE sa po splnení určitých podmienok môže stať fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v odbore súvisiacom s produktmi našej spoločnosti. Predajca je oprávnený obchodovať našimi produktmi vlastnom mene v súlade s Všeobecnými podmienkami pre obchodných partnerov.

Certifikovaný partner

Séria odborných certifikácií osvedčuje znalosti partnera v danej oblasti a informuje zákazníka o kvalite ponúkaných služieb. Súčasne tak uľahčuje zákazníkovi výber vhodného partnera pre realizáciu konkrétneho obchodného prípadu.


Certifikovaný partner POHODA

Certifikovaný partner POHODA je špecialista na otázky súvisiace s možnosťami ekonomického systému POHODA, jeho funkciami, vybavením, nastavením a použitím. Certifikát osvedčuje znalosti produktu POHODA z technického i účtovného hľadiska.


Certifikovaný partner inštalácie SQL/E1

Certifikovaný partner inštalácie SQL / E1 je špecialista na inštaláciu a nastavenie systému POHODA SQL, POHODA SQL a POHODA E1, a SQL serverov spoločnosti Microsoft.

 

Certifikovaný partner Business Intelligence / Business Intelligence Lite

Certifikovaný partner inštalácia Business Intelligence a Business Intelligence Lite je špecialista na inštaláciu a nastavenie systému POHODA Business Intelligence a tvorby výstupov z tohto systému.