Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic

Stupne partnerstva

Predajca

Registrovaným obchodným partnerom spoločnosti STORMWARE sa po splnení určitých podmienok môže stať fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v odbore súvisiacom s produktmi našej spoločnosti. Predajca je oprávnený obchodovať našimi produktmi vlastnom mene v súlade s Všeobecnými podmienkami pre obchodných partnerov.

Certifikovaný partner

Séria odborných certifikácií osvedčuje znalosti partnera v danej oblasti a informuje zákazníka o kvalite ponúkaných služieb. Súčasne tak uľahčuje zákazníkovi výber vhodného partnera pre realizáciu konkrétneho obchodného prípadu.


Certifikovaný partner POHODA

Certifikovaný partner POHODA je špecialista na otázky súvisiace s možnosťami ekonomického systému POHODA, jeho funkciami, vybavením, nastavením a použitím. Certifikát osvedčuje znalosti produktu POHODA z technického i účtovného hľadiska.


Certifikovaný partner inštalácie PZD

Certifikovaný partner inštalácie PSÚ je špecialista na inštaláciu a nastavenie systému pobočkového spracovania údajov vrátane posúdenia vhodnosti nasadenia tohto systému.


Certifikovaný partner inštalácie SQL/E1

Certifikovaný partner inštalácie SQL / E1 je špecialista na inštaláciu a nastavenie systému POHODA SQL, POHODA SQL a POHODA E1, a SQL serverov spoločnosti Microsoft.

 

Certifikovaný partner Business Intelligence / Business Intelligence Lite

Certifikovaný partner inštalácia Business Intelligence a Business Intelligence Lite je špecialista na inštaláciu a nastavenie systému POHODA Business Intelligence a tvorby výstupov z tohto systému.