Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušená, pretože nemôžeme 100% zaručiť súlad so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Existujúci užívatelia môžu túto službu naďalej používať, je ale potrebné si zabezpečiť iný server pre transport objednávok.

Import objednávky

Objednávky vám prichádzajú na e-mail zadaný pri registrácii. Súčasťou emailu je tiež príloha s koncovkou XPH (STORMWARE eForm), ktorú je možné importovať do Pohody. (Príloha XPH využíva formát XML.)

SSpustite program POHODA a otvorte príslušnú účtovnú jednotku. V poštovom klientovi vyberte správu s doručenou objednávkou od zákazníka. Kliknite na prílohu (s koncovkou XPH) a zvoľte povel Otvoriť prílohu. POHODA vás informuje, že objednávka bola importovaná. Objednávku z internetu máte k dispozícii v agende Prijaté objednávky.

Pozn.: Prípadne je možné prílohu najprv uložiť na disk, zobraziť tento súbor v Prieskumníkovi a import vykonať kliknutím na tento súbor. I v tomto prípade je potrebné najprv spustiť program POHODA a pred importom otvoriť príslušnú účtovnú jednotku.

Pozn.: Pre vyberanie emailov s objednávkami odporúčame používať poštového klienta, ktorý vie zobraziť prílohy. Systémy umožňujúce čítať poštu cez webové rozhranie vám väčšinou neumožnia zobraziť prílohy v správnej podobe a sú teda pre toto použitie nevhodné. (Pred importom by bolo potrebné súbor XPH najskôr uložiť na disk, viď predchádzajúca poznámka.)

V prípade neštandardných požiadaviek na STORMWARE eForm vám pomôžu pokyny pro pokročilých.