Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušená, pretože nemôžeme 100% zaručiť súlad so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Existujúci užívatelia môžu túto službu naďalej používať, je ale potrebné si zabezpečiť iný server pre transport objednávok.

JavaScript

„Váš prehliadač nepodporuje (alebo nemáte zapnutý) JavaScript. Túto objednávku je možné úspešne dokončiť jedine s pomocou JavaScriptu. Povoľte aktívne skriptovanie v nastavení zabezpečenie Vášho prehliadača, prípadne použite prehliadač, ktorý JavaScript podporuje (Microsoft Internet Explorer 4, Netscape 6).”

STORMWARE eForm využíva pri vyplňovaní objednávkového formulára programovací jazyk JavaScript. Tento jazyk podporujú všetky moderné internetové prehliadače, pretože jeho použitie je bezpečné.

Vypnutý JavaScript

Pri nadštandardnom zabezpečení prehliadača je možné, že je používanie JavaScriptu vypnuté. Ak je toto váš prípad a napr. používate Microsoft Internet Explorer, zapnite aktívne skriptovanie v Nástroje / Možnosti siete internet / karta Zabezpečenie / zóna Sieť internet / tlačidlo Vlastná úroveň / Skriptovanie / Aktívne skriptovanie - zvoľte Zapnúť. Teraz už bude možné objednávku úspešne dokončiť.

Pozn.: v zabezpečení prehliadača sa taktiež nastavuje sťahovanie a spúšťanie ovládacích prvkov ActiveX. Odporúčame túto voľbu vypnúť, prípadne použiť voľbu "Pýtať sa". Objekt ActiveX je programový kód, ktorý je už umiestený na vašom počítači, prípadne sa stiahne z internetu pred zobrazením webovej stránky. Spustenie tohto kódu môže byť rizikové, pretože objekty ActiveX môžu napr. pracovať so súbormi na disku vášho počítača. (Samotný JavaScript v sebe takéto nebezpečenstvo neobsahuje.)

Iný internetový prehliadač

STORMWARE eForm je overený pod prehliadačom Microsoft Internet Explorer 4 (a vyšším) a Netscape 6. Pokiaľ používate iný typ prehliadača a máte s objednaním problémy, váš prehliadač buď nepodporuje JavaScript, alebo JavaScript nefunguje štandardným spôsobom. V tomto prípade nás prosím kontaktujte, vynasnažíme sa STORMWARE eForm upraviť i pre tento prehliadač.