Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušená, pretože nemôžeme 100% zaručiť súlad so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Existujúci užívatelia môžu túto službu naďalej používať, je ale potrebné si zabezpečiť iný server pre transport objednávok.

Registrácia

Registráciu STORMWARE eForm vyvoláte priamo z ekonomického systému POHODA z agendy Internetové obchody/Nastavenie internetových obchodov. Pred stlačením tlačidla Zaregistrovať nezabudnite vyplniť e-mail, na ktorý chcete doručovať objednávky. Tento údaj je neverejný, zákazník sa e-mail pre objednávky nedozvie. Ostatné údaje zatiaľ nevypĺňate, IČO a adresa vašej firmy sa prevezme z účtovníctva. Starostlivo svoj zadaný e-mail prekontrolujte, rovnako ako overte funkčnosť a platnosť vašej e-mailovej schránky, pretože na túto adresu vám príde registračné číslo STORMWARE eForm.

Na webovej stránke, ktorá sa vám otvorí v prehliadači po stlačení tlačidla Zaregistrovať, skontrolujte vložené údaje (e-mail, IČO, adresa), prípadne ich opravte. Prečítajte si podmienky chodu STORMWARE eForm a pokiaľ s nimi budete súhlasiť, potvrďte registráciu stlačením Súhlasím, zaregistrovať. V priebehu niekoľkých minút očakávajte potvrdenie, ktoré vám príde na e-mail na doručovanie objednávok. Súčasťou tohto potvrdenia je i registračné číslo. Vložte ho do programu POHODA (do agendy Internetové obchody). Tým ste aktivovali internetový obchod STORMWARE eForm a následne už môžete vytvoriť stránku s objednávkou.

Zmena registračných údajov

V e-mailovom potvrdení registrácie vám príde ešte druhý kód, a to číslo pre neskoršie zmeny v registrácii. Toto číslo budete potrebovať až v prípade, že budete chcieť zmeniť niektorý z registračných údajov, napríklad e-mail pre doručovanie objednávok a pod. Odporúčame, aby ste tento druhý kód nezadávali ihneď do systému POHODA, ale uchovajte ho na bezpečnom mieste až do chvíle, kedy ho budete potrebovať.
(Pozn.: Druhý kód  sa taktiež zadáva do agendy Internetové obchody.)

Táto služba je v súčasnej dobe vedená iba pre držiteľa licencie niektorej z verzií ekonomického systému POHODA.