Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušená, pretože nemôžeme 100% zaručiť súlad so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Existujúci užívatelia môžu túto službu naďalej používať, je ale potrebné si zabezpečiť iný server pre transport objednávok.

Objednanie

Zákazník v objednávkovom formulári vyberie tovar, vyplní potrebné údaje (adresa a spôsob platby) a stlačí tlačidlo Odoslať.

Zobrazí sa mu potvrdenie o odoslaní objednávky. Potvrdenie obsahuje (v sekcii Dodávateľ) tiež vašu adresu, IČO, DIČ, telefón, fax a email. Ide o údaje zadané v agende Účtovné jednotky, email pre doručovanie objednávok sa teda zákazník nedozvie. Na konci stránky s potvrdením je uvedený text, ktorý ste uviedli v agende Internetové obchody do poľa Potvrdenie. Je vhodné sem uviesť napr. čas expedície a pod. Na konci stránky je tiež odkaz na vašu domovskú stránku zadanú v poli Internet. Pokiaľ zákazník vyberie spôsob úhrady príkazom alebo zálohou (a nastavili ste váš účet), zobrazí sa teraz nová stránka s príkazom na úhradu. Príkaz je možné vytlačiť alebo údaje použiť napr. pre GSM banking... V tejto chvíli je tiež vyvolané prihlásenie do systému online platieb, pokiaľ zákazník zvolil platbu eKonto alebo monetka.cz.

V priebehu niekoľkých okamihov (doba záleží na tom, kde máte zriadený e-mail) od odoslania objednávky vám príde email na zaregistrovanú adresu. Správa obsahuje výpis objednaného tovaru, adresu zákazníka, spôsob platby a niektoré ďalšie doplňujúce informácie. Súčasťou emailu je tiež príloha s koncovkou XPH na import do Pohody.

Ak používate online platby eKonto, v hornej časti textu emailu je doplnený internetový odkaz na stránku pre overenie realizácie platby. Vždy musíte overiť, či zákazník platbu úspešne dokončil. (Prihlásenie zákazníka do platobného systému je vyvolané až po odoslaní objednávky.)

Ak chcete byť o objednávke informovaný skôr ako si vyzdvihnete poštu z vašej e-mailovej schránky určenej pre objednávky, využite službu posielanie SMS oznámenia o doručení pošty, ktorú ponúkajú niektoré portály.