Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušená, pretože nemôžeme 100% zaručiť súlad so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Existujúci užívatelia môžu túto službu naďalej používať, je ale potrebné si zabezpečiť iný server pre transport objednávok.

Vzhľad formulára

Farba pozadia objednávkového formulára je definovaná podľa normy CSS v hlavičke stránky v sekcii STYLE. Pokiaľ sa rozhodnete zmeniť farbu pozadia, upravte hodnotu položky background-color na požadovanú farbu. Nasledujúca tabuľka vám uľahčí prácu:

STYLEbackground - color
.cenN1tabuľka - riadok s nadpisom členenie skladov (zatriedenie)
.cen1tabuľka - riadok s objednanou zásobou
.cen2spodný riadok so súčtom CELKOM
.cenINtabuľka - množstvo 0 u nevybranej zásoby
.cenIN2
.cenIN2NN
tabuľka - editovateľné množstvo pri objednanej zásobe
.inpFúdaje v spodnej časti formulára - textové pole INPUT
.selFúdaje v spodnej časti formulára - výberové pole SELECT
.yelT
.yelM
.yelB
medzery medzi textami v spodnej časti formulára

Farbu textu a pozadia celej stránky nastavíte obvyklým spôsobom, tzn. úpravou príslušných atribútov tagu BODY.

BODYfarba
BGCOLORpozadie stránky
TEXTfarba textu na stránke
Vzor pre generovanie objednávky nájdete v súbore Tlač/wwwobj.htm, nejedná sa však o HTML stránku, ale o šablónu pre generovanie HTML stránky. Preto nie je možné upravovať priamo tento vzor v HTML editore, pre úpravy použite napríklad Poznámkový blok. (Vzor obsahuje špeciálne znaky, ktoré by mohol niektorý HTML editor bez upozornenia vypustiť.) Nastavením farieb v tomto vzore docielite to, že po stlačení tlačidla Vytvoriť eForm už nebude potrebné výslednú stránku farebne upravovať, priamo ju umiestnite na internet.