Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušená, pretože nemôžeme 100% zaručiť súlad so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Existujúci užívatelia môžu túto službu naďalej používať, je ale potrebné si zabezpečiť iný server pre transport objednávok.

Prenos obchodných dokladov (XML)

Používa Vaša firma na výmenu obchodných dokumentov (faktúry, objednávky) iba klasickú "papierovú" cestu? Alebo Vaši obchodní partneri môžu tieto dokumenty zaslať tiež elektronicky, napríklad ako prílohu emailu? Potom jednoznačne používajte XML a neprepisujte doklady ručne! Váš ekonomický systém vyhľadá v adresári adresu dodávateľa/odberateľa, naviaže položky dokladu na Vašu skladovú evidenciu, skontroluje ceny na doklade podľa nastavenej cenovej politiky a o priebehu celého importu Vás bude prehľadne informovať v sprievodcovi importom.

STORMWARE eForm zavádza všeobecne použiteľné definície uľahčujúce elektronický prenos obchodných dokladov medzi firmami

Formát eform (XML dokument) využíva pre elektronickú výmenu dokladov napr. ekonomický systém POHODA. Výhodou formátu XML je jednoduchá čitateľnosť takýchto dát pre ľubovoľnú aplikáciu na ľubovoľnej platforme. Štruktúru (obsah) konkrétneho typu XML dokumentu je možné navyše jednoznačne popísať, čo maximálne urýchli prepojenie dvoch ľubovoľných systémov.

Použitie protokolu eform prináša užívateľom ekonomického systému komfort a vysokú úsporu času. Doklad doručený emailom (ako príloha HTML) stačí otvoriť a kliknutím na tlačidlo "Import" doklad naimportovať do ľubovoľného ekonomického systému.

V akom formáte musia byť dáta, ktoré chcem importovať?
Môžete využiť napr. XML formát eform. Rovnako tak ale môžete použiť ľubovoľný iný formát XML obsahujúci všetky potrebné údaje o doklade. Ekonomický systém pred samotným importom údajov skontroluje o aký formát sa jedná a prípadne vykoná prevod do čitateľnej podoby. Na tento účel je možné jednoducho využiť technológiu XSLT (XSL Transformations)..

Ako mám odoslať XML dáta z ekonomického systému POHODA?
Vyberte príslušný doklad (faktúru, objednávku), vyvolajte dialóg Tlačové zostavy, zvoľte niektorú HTML zostavu a stlačte tlačidlo Odoslať. Pre zvoleného dodávateľa/odberateľa sa otvorí emailová správa s predvyplneným predmetom a textom, bude už obsahovať vloženú prílohu HTML. Už len stačí správu fyzicky odoslať.

Ďalšie informácie