Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Mininávody – GDPR v programe POHODA

Mininávody – GDPR v programe POHODA

Ak sa potrebujete rýchlo zorientovať vo funkciách pre správu osobných údajov, ktoré Vám ponúka ekonomický systém POHODA, pozrite si naše mininávody. Podrobnejší a ucelenejší popis vám ponúka PDF návod.

PODROBNÝ NÁVOD
Záložka GDPR v agende Adresár skrývá jednu užitočnú funkciu z pohľadu správy osobných údajov. Povie vám totiž, kedy naposledy ste adresu, na ktorú máte práve umiestený kurzor, použili na predpredajných, predajných a popredajných dokladoch:
  • Dátum u predpredajných dokladov načíta POHODA z agiend Prijaté ponuky, Vydané ponuky, Prijaté dopyty a Vydané dopyty.
  • Dátum u predajných dokladov načíta POHODA z agiend Banka, Pokladňa, Interné doklady, Prijaté objednávky, Vydané objednávky, Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky a Predajky.
  • Datum u popredajných dokladov načíta POHODA z agiend Reklamácie a Servis.
Aby POHODA datum správna načítala, stačí pri vystavovaní daného dokladu preniesť adresu priamo z agendy Adresár. Dátum sa na záložke GDPR aktualizuje hneď po zvolení voľby Záznam/GDPR/Aktualizovať dátumy použita adresy…

Aktualizovat dátumy použitia adresy

Z pohľadu nariadenia GDPR sa tak oplatí všetko (počnúc vydanou ponukou a reklamačným protokolom končiac) evidovať priamo v ekonomickom systéme POHODA, iba tak budete mať dokonalý prehľad o spracovaní osobných údajov.