Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Úprava vzhľadu a ovládania

Úprava vzhľadu a ovládania programu POHODA

Prehľad zmien na stiahnutie vo formáte

Prehľad zmien v ponuke Záznam

Každá agenda už zo svojej podstavy potrebuje inú kombináciu povelov. V nasledujúcej tabuľke sú menené povely bez ohľadu na to, v ktorých agendách sa používajú. Aby ste jednoducho našli to, čo potrebujete, zoradili sme povely abecedne podľa ich predošlého (doterajšieho) označenia, na ktoré ste zvyknutí. Povely sústredené do ponuky Záznam/Prenos nájdete v ďalšej tabuľke.

Predošlé označenie povelov (do verzie 10006) Označenie povelov od verzie 10100
Editácia/Združovať položky Združovanie položiek
Odpočet zálohy Ručný odpočet zálohy
Otvoriť zdrojový doklad Zdrojový doklad
Pridať zľavu... Zľava…
Textový režim zásob Odložený výdaj
Vystaviť daňový doklad Daňový doklad

Prehľad povelov v ponuke Záznam/Prenos

Táto tabuľka obsahuje zoznam povelov, ktoré teraz nájdete v ponuke Záznam/Prenos. I v tejto tabuľke sú povely zoradené abecedne podľa ich predošlého (doterajšieho) označenia.

Predošlé označenie povelov (do verzie 10006) Označenie povelov od verzie 10100
Bankové účty -> Prenos/Bankové účty ->
Cenové skupiny -> Prenos/Cenové skupiny ->
Inventúrne zoznamy -> Prenos/Inventúrne zoznamy ->
Komponenty -> Prenos/Komponenty ->
Likvidácia -> Prenos/Likvidácia ->
Likvidácia výberom -> Prenos/Likvidácia výberom ->
Ponuky -> Prenos/Ponuky ->
Položky servisu -> Prenos/Položky servisu ->
Položky výrobku -> Prenos/Položky výrobku ->
Položky z výdajky -> Prenos/Položky z výdajky ->
Dopyty -> Prenos/Dopyty ->
Predajky -> Prenos/Predajky ->
Prevod -> Prenos/Prevod ->
Prijaté faktúry -> Prenos/Prijaté faktúry ->
Prijaté objednávky -> Prenos/Prijaté objednávky ->
Príjemky -> Prenos/Príjemky ->
Príjmový pokladničný doklad -> Prenos/Príjmový pokladničný doklad ->
Servis -> Prenos/Servis ->
Sklady -> Prenos/Sklady ->
Pripomienkovať Prenos/Vložiť úlohu
Výdavkový pokladničný doklad -> Prenos/Výdavkový pokladničný doklad ->
Vydané faktúry -> Prenos/Vydané faktúry ->
Vydané objednávky -> Prenos/Vydané objednávky ->
Výdajky -> Prenos/Výdajky ->
Vzájomný zápočet -> Prenos/Vzájomný zápočet ->
Zálohové faktúry -> Prenos/Zálohové faktúry ->
Záväzky -> Prenos/Záväzky ->

Prehľad zmien v ostatných ponukách

Agendy, ponuky, povely či typ záznamu, ktorým sa mení názov alebo umiestnenie, sú v tabuľke zoradené podľa doterajšieho umiestnenia v hlavnej ponuke zľava doprava. Prehľad začína zmenami v ponuke Súbor.

Predošlé názvy a umiestnenie
(do verzie 10006)
Názvy a umiestnenie
od verzie 10100
ponuka Súbor/Dátová komunikácia zmena poradia agend v ponuke Súbor/Dátová komunikácia
Súbor/Kontrola užívateľských zostáv Súbor/Kontrola zostáv…
Súbor/Dátová komunikácia/Kasy... Súbor/Dátová komunikácia/Kasy Offline…
Nastavenie/Systémová databáza Súbor/Zálohovanie/Systémová databáza…
Nastavenie/Registrácia DPH v EU Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/Registrácia DPH v EU
Nastavenie/Zoznamy/Členenie DPH Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/Členenie DPH
Adresár/Úlohy a pripomienky Adresár/Úlohy
typ záznamu Pripomienka typ záznamu Upozornenie
Účtovníctvo/Priznanie DPH Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/Priznanie DPH
Účtovníctvo/Súhrnný výkaz Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty/Súhrnný výkaz
Sklady/Kasa Online Sklady/Kasa

Nové klávesové skratky

Klávesová skratka Popis Zodpovedajúci povel
CTRL+SHIFT+H umožní odpočet zálohy výberom zo zálohových faktúr Záznam/Prenos/Zálohové faktúry->
CTRL+SHIFT+K otvorí agendu Kasa pre hotovostný predaj Sklady/Kasa
CTRL+SHIFT+J otvorí agendu Predajky pre hotovostný predaj Sklady/Predajky

Prehľad zmien na stiahnutie vo formáte PDF


Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 128143 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť