Aktualizácie k verzii Leto 2022

Update POHODA, rel. 13101

K dispozícii od: 21. 06. 2022
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13100

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 13101.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 13101 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

eKasa

Upozornenie: Pre správnu funkčnosť zaokrúhlenia prijímania platieb v hotovosti na 5 centov od 1.7.2022 je potrebné mať všetky povinné aktualizácie od Vášho výrobcu eKasy. Kontaktujte Vášho dodávateľa eKasy.
Od 1.7.2022 si v agende Globálne nastavenie sekcia Predajky a Pokladňa príjem prepnite voľbu „Celkovú čiastku dokladu je možné nechať tiež zaokrúhliť“ na „Zaokrúhliť celkovú čiastku na päťcenty“.

Pre aktualizované zariadenia eKasa Varos bola pridaná podpora zaokrúhlenia pre FT4000 a FT5000 s Varos CHDÚ aj BOWA CHDÚ.

Pre eKasa EFox bola pridaná podpora nového protokolu V3. Program automaticky overuje pri tlači verziu protokolu V2 alebo V3 a podľa toho posiela príkazy na tlač do eKasy. Pre verziu protokolu V3 je potrebné si od výrobcu dokúpiť aj funkciu zaokrúhlenia.

Doplnili sme podporu zariadenia eKasa FiskalPRO T6.

Účtovníctvo

V peňažnom denníku sa už nezobrazuje upozornenie na záznamy bez väzby na zdrojový doklad v prípade, ak sa jedná o typ dokladu Prevod (napríklad prevod zostatku minulých úverov z predchádzajúceho roka). Do tlačovej zostavy Kontrola väzieb na zdrojové doklady budú tieto doklady vstupovať i naďalej.

Vo variante POHODA Jazz sa v Globálnom nastavení sekcia DPH po zapnutí voľby „Používať Por.č.KV DPH vo vydaných faktúrach“ správne aktivuje pole Por.č.KV DPH v agende Vydané faktúry.

Sklady

V agende Kasa sa správne prenesie odložená predajka ak má zásoba mínusový stav.

Program správne aktualizuje pohyby a množstvo na sklade v prípade Dobropisu, ktorý bol vytvorený z Faktúry prenesenej do Výdajky.

Personalistika a mzdy

V agende Personalistika pri zobrazení náhľade užívateľsky upravených tlačových zostáv typu Dokument už nedochádza k pádu programu POHODA.

Ostatné

Cez API rozhranie banky umožňujeme z programu POHODA hromadné odoslanie príkazov na úhradu ak sa jedná o platby z rovnakého účtu.

Do ponuky Súbor sme pridali povel Exportovať PDF do emailu, ktorý umožňuje vyexportovať východiskovú zostavu danej agendy do formátu PDF a vložiť ju ako prílohu k mailu.

- Pri XML importe dokladu sa zobrazí správne zľava pri skladovej položke i v prípade, že v agende Globálne nastavenie/Pohľadávky nie je zapnutá voľba V položkách faktúry uvádzať zľavu v percentách.

V rade POHODA E1 sme upravili prístupové práva pre užívateľské agendy.