Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Jeseň 2023

Update POHODA, rel. 13502

K dispozícii od: 21. 11. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13500

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13500, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

Do agendy Sledovanie zákaziek a Poklady z minulých rokov sme pridali nový stĺpec Text dokladu, do ktorého vstupuje text z dokladu uvedený vo formulári agendy. Rovnaký text sa zobrazí i na tlačovej zostave Súpiska dokladov na zákazky dostupnej v agende Zákazky.

V prípade, že ste do agendy Podklady z minulých rokov previedli import záznamov v predchádzajúcich verziách programu, bude stĺpec Text dokladu prázdny. Ak ho chcete vyplniť, je potrebné znovu vykonať import dokladov

Vďaka optimalizácii sa zrýchlilo otváranie agendy Zákazky aj v prípade, že agenda Podklady z minulých rokov obsahuje veľké množstvo záznamov.

Pri prenose vydanej zálohovej faktúry (s väzbou na rezervovanú prijatú objednávku) do konečnej faktúry sa pri zásobe správne aktualizujú hodnoty v poliach Rezervácia a Objednávky.

V prípade tlačovej zostavy Dobropis v agende Vydané faktúry sa zobrazia správne všetky údaje o firme účtovnej jednotky s prevádzkou.

Update POHODA, rel. 13501

K dispozícii od: 02. 11. 2023
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13500

Pokiaľ máte nainštalovanú Kasu Offline, rel. 13500, nevyžaduje tento update programu POHODA žiadne zvláštne nastavenie alebo inštaláciu Kasy Offline.

V tlačových zostavách Dodací list agenda Výdajky a Dopyt v cudzej mene v agende Vydané dopyty už nedupľuje údaj Vystavil.

V POHODE E1 pri vkladaní výrobného čísla do položky výrobku v agende Výroba už program neupozorňuje ak je dostatočné množstvo skladom.

Pri načítaní výpisu do formátu SEPA XML sa už opäť zobrazuje dialóg Číslo výpisu.

Tlačová zostava Podklady k úhrade poistného - potravinári, živ. výroba slúži ako podklad k vyčísleniu poistného, ktoré nie je zamestnávateľ povinný uhradiť. Sociálna poisťovňa zmenila metodiku určenia výšky štátnej pomoci z údajov na tlačive Výkaz poistného a príspevkov. Ako pomôcku na určenie výšky štátnej pomoci z Mesačného výkazu poistného a príspevkov, je možné tlačovú zostavu naďalej použiť. Výšku štátnej pomoci z Výkazu poistného a príspevkov je však potrebné určiť samostatne z výkazu VPP (na zostave, pre meniace sa podmienky úľavy počas platnosti štátnej pomoci, nie je možné výšku štátnej pomoci vyčísliť).