Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Leto 2024

Update POHODA, rel. 13702

K dispozícii od: 11. 07. 2024
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13700

Ostatné

Pri hromadnom prenose prijatých objednávok s rovnakým odberateľom do výdajky sa do formulára výdajky zapíše hodnota z prvej objednávky. Týka sa to prenosu polí Forma, Stredisko, Činnosť, Zákazka, Číslo obj., Dát. obj., Ceny a Dopravca. Ak sa odberatelia na objednávke líšia, zostane na výdajke hodnota zadaná pred prenosom.

Rovnakú zmenu sme vykonali i pre hromadný prenos výdajok s rovnakým odberateľom do vydanej faktúry.

Pri prenose zálohovej faktúry do konečnej zúčtovacej faktúry sa už neprenesie adresa, ak je už na konečnej zúčtovacej faktúre vyplnená. Ak vyplnená nie je, prenesie sa adresa zo zálohovej faktúry.

Pri vyradení majetku sa na záložku Majetkové operácie správne vyčísli daňová zostatková cena (v prípade zakliknutej voľby Zaúčtovať vyradenie majetku).

Update POHODA, rel. 13701

K dispozícii od: 11. 06. 2024
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 13700

Pracovné pomery

V pracovných pomeroch, v ktorých je na záložke Dovolenka zaškrtnutá voľba Ručná úprava nároku, je už možné vykonať editáciu záznamu. Chyba sa prejavila vo verzii Pohoda Leto 13700.