00:00
Kategória: Homebanking

Ako v programe POHODA načítať bankový výpis a exportovať príkaz na úhradu?