Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Podrobnosti spracovania

Podrobnosti spracovania

XML dokument sa pri načítaní kontroluje, či zodpovedá schéme. Najskôr sa overuje obálka XML dokumentu a následne jednotlivé elementy dataPackItem.

1. Chyby prípravy balíčka

Číslo Stav Hlásenie Popis
551 error Nepodarilo sa nájsť konfiguračný súbor Nepodarilo sa nájsť konfiguračný súbor, ktorého názov + cesta bola zadaná ako parameter.
552 error Pre spracovanie je potrebné najskôr vykonať prevod účtovnej jednotky Je potrebné spustiť program POHODA a vykonať prevod účtovnej jednotky do aktuálnej verzie.
553 error Nepodarilo sa otvoriť databázový súbor Nepodarilo sa otvoriť databázu, pravdepodobne je poškodená.
554 error Nepodarilo sa prihlásiť užívateľa Skontrolujte meno a heslo zadané v parametroch pri spustení programu POHODA.
555 error Užívateľ nie je oprávnený importovať XML súbory Skontrolujte, či má nastavený užívateľ právo na načítanie XML (agenda Prístupové práva - sekcia Práva/Súbor/Databáza)
556 error Chyba priebehu spracovania Skúste operáciu zopakovať, ak problémy pretrvávajú, kontaktujte prosím technickú podporu.
557 error Vypršal čas na vykonanie aktivácie Spustite program POHODA a vykonajte aktiváciu programu.


Pri spracovaní XML môže dôjsť k nekorektným situáciám, na ktoré je užívateľ upozornený v odpovedi. V elemente importDetails sa nachádzajú podrobnosti k spracovaniu jednotlivých dokladov. V elemente detail sú uvedené elementy popisujúce problém:

   
 • state
- stav spracovania, možnosti: warning / error
 • errno
- číslo varovania / chyby
 • note
- popis varovania / chyby
 • XPath
- XPath cesta k elementu
 • valueRequested
- vyžadovaná hodnota
 • valueProduced
- vytvorená hodnota

2. Chyby

Číslo Stav Hlásenie Popis
101 error Užívateľ nemá dostatočné práva Overte nastavenie prístupových práv v programe POHODA. Pri vytváraní dokladov musí mať užívateľ práva na zápis do príslušnej agendy, pri exporte záznamov musí mať užívateľ práva aspoň na čítanie z príslušnej agendy.
102 error Import po údajovej uzávierke Vo zvolenej účtovnej jednotke už bola vykonaná údajová uzávierka, údaje nie je možné importovať.
103 error Import do uzamknutého obdobia V zadanom období zvolenej účtovnej jednotky je účtovníctvo uzamknuté. Odomknúť obdobie je možné príkazom Záznam/Zámok/Zámok k dátumu.
104 error Doklad sa nepodarilo uložiť Nastala chyba pri ukladaní záznamov. vyskúšajte operáciu zopakovať, ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, technickú podporu.
105 error Položku sa nepodarilo uložiť Nastala chyba pri ukladaní položiek dokladu. Skúste operáciu zopakovať, ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, technickú podporu.
106 error Položku sa nepodarilo prepočítať Nastala chyba pri prepočte položiek dokladu. Skúste operáciu zopakovat, ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, technickú podporu.
107 error Zásobu nie je možné vytvoriť do cudzej jednotky Na pobočke PSÚ je možné založiť len zásoby patriace do skladu aktuálnej jednotky.
108 error Neznáma hodnota Skúste operáciu zopakovať, ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, technickú podporu.
109 error Nie je možné vytvoriť kvôli duplicite Pravdepodobne sa snažíte uložiť doklad s číslom, ktoré už existuje.
110 error Číselný rad nenájdený Nebol nájdený zadaný číselný rad. Overte prístupové práva k tomuto číselnému radu a/alebo Užívateľské nastavenie
111 error Nezodpovedajúca mena Mena zvoleného účtu nezodpovedá mene dokladu.
112 error Chyba pri prenose zásoby Nepodarilo sa vložiť skladovú zásobu, overte vstupné hodnoty.
113 error Neznáma verzia požiadavky Pravdepodobne používate verziu programu POHODA, ktorá neumožňuje spracovať túto verziu požiadavky. Nainštalujte si novšiu verziu programu.


3. Upozornenia

Číslo Stav Hlásenie Popis
601 warning Neznáma hodnota Bola zadaná neplatná hodnota.
602 warning Hodnota sa pri zvolenom doklade nepoužíva Pravdepodobne používate typ účtovníctva, pri ktorom sa zadaná hodnota nepoužíva. Hodnota bude ignorovaná.
603 warning Hodnota prvku musela byť upravená Program vykonal úpravy hodnoty, overte hodnoty na vytvorenom doklade.
604 warning Nebol nájdený záznam s požadovaným ID Bol zadaný odkaz (ID) na záznam, ktorý neexistuje.
605 warning Pri mene nie je zapnuté, že sa používa Nastavte používanie zvolenej meny v agende Nastavenie/Zoznamy/Cudzie meny.
606 warning Dátum nie je z účtovného obdobia Zadaný dátum nespadá do účtovného obdobia aktuálnej účtovnej jednotky.
607 warning Vytvorená duplicitná hodnota Overte hodnoty vytvoreného dokladu.
608 warning Požadované množstvo zásoby nie je na sklade Overte hodnoty vytvoreného dokladu.
609 warning V bankovom spojení je uvedené nesprávne číslo účtu Overte hodnoty vytvoreného dokladu.

 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 97733 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: