Prevádzkovateľ:

STORMWARE s.r.o.
IČO: 36 244 791
DIČ: SK2020186399

Matúšova 48
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 259 429 911
fax: +421 259 429 910
e-mail: info@stormware.sk

tel.: +421 2 59 429 959
e-mail: hotline@stormware.sk

Elektronický obchod

POHODA 2024 MINI

Variant POHODA Mini je najmenším variantom ekonomického systému POHODA. Umožňuje vedenie jednoduchého účtovníctva bez nadštandardných funkcií. Môžete v ňom sledovať informácie o peňažných prostriedkoch v hotovosti i na bankových účtoch, vystavovať faktúry i zostavovať priznanie k DPH, či podklady pre priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.

Tento variant umožňuje spracovávať iba 1 firmu. Je určený pre 1 užívateľa.

Viac informácií o variante


Typ licencie

NázovCenaPočet Celkom
POHODA 2024 MINI
licencia pre 1 počítač
130,00

POHODA 2024 MINI 130,00 € 130,00 €
 
Celkom položiek: 1 Cena bez DPH 130,00 €
DPH 26,00 €
Cena s DPH 156,00 €