Prevádzkovateľ:

STORMWARE s.r.o.
IČO: 36 244 791
DIČ: SK2020186399

Matúšova 48
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 259 429 911
fax: +421 259 429 910
e-mail: info@stormware.sk

tel.: +421 2 59 429 959
e-mail: hotline@stormware.sk

Elektronický obchod

POHODA 2024 LITE

Variant POHODA Lite vychádza z variantu POHODA Mini a rozširuje ho o súvisiace agendy pre komfortné vedenie jednoduchého účtovníctva. Je nielen nástrojom na vystavovanie faktúr, pre prehľad o peňažných prostriedkoch a na zostavovanie priznaní k DPH. Môžete v ňom viesť taktiež nadväzujúcu evidenciu majetku (vrátane leasingového) a knihy jázdy. Je možné v ňom taktiež vystavovať objednávky, vytvárať ponuky, spracovávať dopyty a pod.

Tento variant umožňuje viesť jednoduché účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú nesieťové prídavné licencie.

Viac informácií o variante


Typ licencie

NázovCenaPočet Celkom
POHODA 2024 LITE
licencia pre 1 počítač
230,00

POHODA 2024 LITE 230,00 € 230,00 €
 

Prídavné licencie

POHODA 2024 LITE MLP
nesieťová prídavná licencia
92,00 €
Celkom položiek: 1 Cena bez DPH 230,00 €
DPH 46,00 €
Cena s DPH 276,00 €