Prevádzkovateľ:

STORMWARE s.r.o.
IČO: 36 244 791
DIČ: SK2020186399

Matúšova 48
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 259 429 911
fax: +421 259 429 910
e-mail: info@stormware.sk

tel.: +421 2 59 429 959
e-mail: hotline@stormware.sk

Elektronický obchod

POHODA 2024 STANDARD

Variant POHODA Standard dopĺňa variant POHODA Lite s komfortným jednoduchým účtovníctvomskladové agendy a funkcie. Navyše umožňuje vedenie personalistiky, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov. Poskytuje tak komplexné a previazané informácie o hospodárení firmy.

Tento variant umožňuje viesť jednoduché účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku.

Viac informácií o variante


Typ licencie

NázovCenaPočet Celkom
POHODA 2024 STANDARD
licencia pre 1 počítač
430,00
POHODA 2024 STANDARD NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
645,00
POHODA 2024 STANDARD NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
860,00

POHODA 2024 STANDARD 430,00 € 430,00 €
 

Prídavné licencie

POHODA 2024 STANDARD MLP
nesieťová prídavná licencia
172,00 €
Celkom položiek: 1 Cena bez DPH 430,00 €
DPH 86,00 €
Cena s DPH 516,00 €