Prevádzkovateľ:

STORMWARE s.r.o.
IČO: 36 244 791
DIČ: SK2020186399

Matúšova 48
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 259 429 911
fax: +421 259 429 910
e-mail: info@stormware.sk

Elektronický obchod

POHODA 2022 STANDARD

Variant POHODA Standard dopĺňa variant POHODA Lite s komfortným jednoduchým účtovníctvomskladové agendy a funkcie. Navyše umožňuje vedenie personalistiky, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov. Poskytuje tak komplexné a previazané informácie o hospodárení firmy.

Tento variant umožňuje viesť jednoduché účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku.

K programu získate zadarmo aplikáciu mPOHODA pre fakturáciu a predaj v teréne, a to buď vo verzii Basic (nesieťová verzia) alebo vo verzoi Pro (sieťová verzia). mPOHODA je dostupná ako mobilná aplikácia pre zariadenia s Android a iOS, ktorá funguje aj bez internetu a taktiež ako webová aplikácia pre online fakturáciu.

Viac informácií o variante


Typ licencie

NázovCenaPočetCelkom
POHODA 2022 STANDARD
licencia pre 1 počítač
390,00
POHODA 2022 STANDARD NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
585,00
POHODA 2022 STANDARD NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
780,00

Doplnky

POHODA 2022 PSÚ
dátová centrála
490,00 €

POHODA 2022 STANDARD 390,00 € 390,00 €
 

Prídavné licencie

POHODA 2022 STANDARD MLP
nesieťová prídavná licencia
156,00 €
Celkom položiek: 1 Cena bez DPH 390,00 €
DPH 78,00 €
Cena s DPH 468,00 €