Prevádzkovateľ:

STORMWARE s.r.o.
IČO: 36 244 791
DIČ: SK2020186399

Matúšova 48
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 259 429 911
fax: +421 259 429 910
e-mail: info@stormware.sk

tel.: +421 2 59 429 959
e-mail: hotline@stormware.sk

Elektronický obchod

POHODA 2024 PREMIUM

Variant POHODA Premium dopĺňa podvojné účtovníctvo variantu POHODA Profi o skladové agendy a funkcie. Navyše umožňuje vedenie personalistiky, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov. Poskytuje tak komplexné a previazané informácie o hospodárení firmy.

Tento variant umožňuje viesť účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku.

Viac informácií o variante


Typ licencie

NázovCenaPočet Celkom
POHODA 2024 PREMIUM
licencia pre 1 počítač
730,00
POHODA 2024 PREMIUM NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
1 095,00
POHODA 2024 PREMIUM NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
1 460,00

POHODA 2024 PREMIUM 730,00 € 730,00 €
 

Prídavné licencie

POHODA 2024 PREMIUM MLP
nesieťová prídavná licencia
292,00 €
Celkom položiek: 1 Cena bez DPH 730,00 €
DPH 146,00 €
Cena s DPH 876,00 €