Prevádzkovateľ:

STORMWARE s.r.o.
IČO: 36 244 791
DIČ: SK2020186399

Matúšova 48
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 259 429 911
fax: +421 259 429 910
e-mail: info@stormware.sk

tel.: +421 2 59 429 959
e-mail: hotline@stormware.sk

Elektronický obchod

POHODA 2024 KOMPLET

Variant POHODA Komplet je najvyšší variant ekonomického systému POHODA. Obsahuje všetky funkcie a agendy variantu POHODA Standard (najvyšší variant s jednoduchým účtovníctvom) a variantu POHODA Premium (najvyšší variant s podvojným účtovníctvom).

Tento variant je ideálnou voľbou pre účtovníkov, ktorí svojim klientom vedú jednoduché či podvojné účtovníctvo na zákazku. Popri evidencii majetku (vrátane leasingového) a kníh jázd v ňom taktiež môžete viesť skladové hospodárstvo, vystavovať objednávky, vytvárať ponuky, spracovávať dopyty a pod. Variant umožňuje vedenie personalistiky, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov.

Tento variant umožňuje viesť jednoduché, resp. podvojné účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku.

Viac informácií o variante


Typ licencie

NázovCenaPočet Celkom
POHODA 2024 KOMPLET
licencia pre 1 počítač
870,00
POHODA 2024 KOMPLET NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
1 305,00
POHODA 2024 KOMPLET NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
1 740,00

POHODA 2024 KOMPLET 870,00 € 870,00 €
 

Prídavné licencie

POHODA 2024 KOMPLET MLP
nesieťová prídavná licencia
348,00 €
Celkom položiek: 1 Cena bez DPH 870,00 €
DPH 174,00 €
Cena s DPH 1 044,00 €