Prevádzkovateľ:

STORMWARE s.r.o.
IČO: 36 244 791
DIČ: SK2020186399

Matúšova 48
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 259 429 911
fax: +421 259 429 910
e-mail: info@stormware.sk

tel.: +421 2 59 429 959
e-mail: hotline@stormware.sk

Elektronický obchod

POHODA 2024 JAZZ

S variantom POHODA Jazz získate komplexné informácie zo štyroch oblastí: o stave a pohybe tovaru, materiálu a ďalších skladových položiek; o stave a pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti i na bankových účtoch; o obchodných kontaktoch a o zákazkách. Je možné v ňom vystavovať faktúry, pokladničné doklady a objednávky, príjemky a výdajky, vytvárať ponuky a spracovávať dopyty, výkazy pre Intrastat atď.

Tento variant neobsahuje účtovné, majetkové a mzdové agendy a funkcie. Hodí sa teda v prípade, že si nevediete jednoduché či podvojné účtovníctvo sami, ale nechávate si ho spracovávať na zákazku, vrátane prípadných miezd, priznaní k DPH a pod. Nájde taktiež uplatnenie v režime tzv. pobočkového spracovania údajov v rámci jednej firmy alebo v rámci spolupráce s účtovnou firmou.

Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku.

Viac informácií o variante


Typ licencie

NázovCenaPočet Celkom
POHODA 2024 JAZZ
licencia pre 1 počítač
330,00
POHODA 2024 JAZZ NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
495,00
POHODA 2024 JAZZ NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
660,00

POHODA 2024 JAZZ 330,00 € 330,00 €
 

Prídavné licencie

POHODA 2024 JAZZ MLP
nesieťová prídavná licencia
132,00 €
Celkom položiek: 1 Cena bez DPH 330,00 €
DPH 66,00 €
Cena s DPH 396,00 €