Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > Všeobecný internetový obchod

Všeobecný internetový obchod

Popis Všeobecného internetového obchodu programu POHODA

Nový komunikačný klient Všeobecný internetový obchod umožní od verzie programu POHODA Jeseň, rel. 9600 prepojiť program POHODA s ľubovoľným Internetovým obchodom.

Komunikačný klient programu POHODA je založený na webových službách a HTTP protokole. Webová služba umožňuje webovej stránke rozšíriť jej funkcionalitu a dynamickosť. Webové služby môžu prijímať správy a na tieto správy odpovedať. Vďaka týmto dvom základným vlastnostiam môže program POHODA odovzdať webovej službe údaje alebo požiadavku na údaje. Webová služba túto požiadavku vyhodnotí, spracuje a následne vytvorí odpoveď, ktorú odovzdá späť programu POHODA.

Čo potrebujem na prepojenie programu POHODA a Internetového obchodu?

 • Váš Internetový obchod musí podporovať komunikáciu prostredníctvom webových služieb a HTTP protokolu.

Čo je webová služba?

Webová služba XML = softwarová služba vystavená na web prostredníctvom protokolu SOAP, popísaného súborom WSDL a registrovaného v UDDI.
Jednou z hlavných výhod webových služieb XML je to, že programy môžu byť napísané v rôznych jazykoch na rôznych platformách a že spolu navzájom komunikujú štandardným spôsobom. Webové služby môžu byť volané prostredníctvom POST alebo GET metód protokolu HTTP v spojení s protokolom SOAP.

Všeobecná definícia
 • Webové služby XML poskytujú webovým užívateľom užitočné funkcie prostredníctvom štandardného webového protokolu. Vo väčšine prípadov sa používa protokol SOAP.
 • Webové služby XML poskytujú spôsob, ako dostatočne podrobne popísať svoje rozhranie, aby užívatelia mohli vytvárať klientské aplikácie, ktoré s nimi môžu komunikovať.
  Tento popis je obvykle poskytovaný vo forme dokumentu XML nazvaného Web Services Description Language (WSDL).
 • Webové služby XML sú registrované, takže potenciálni užívatelia ich môžu ľahko nájsť. To zabezpečuje špecifikácia Universal Discovery Description and Integration (UDDI).

Ako fungujú webové služby?

Webové služby sú založené na vzájomnej interakcii troch základných častí: poskytovateľa služieb, registra služieb a samozrejme samotného klienta.
 • Poskytovateľ služieb = subjekt, ktorý službu poskytuje. Ide o softwarovú či hardwarovú platformu, ktorá zabezpečuje prevádzku vlastných webových služieb.
 • Register služieb = miesto, kde sú uložené informácie o webových službách a ich poskytovateľoch. Miesto, na ktorom užívatelia môžu vyhľadávať poskytovateľov a ktoré súčasne poskytuje informácie potrebné pre naviazanie komunikácie medzi užívateľom a poskytovateľom služieb.
 • Klient = ten, kto vyhľadáva požadovanú funkciu. Z hľadiska architektúry sa jedná o aplikáciu, ktorá funkciu volá, teda spravidla aplikácia bežiaca vo webovom prehliadači ovládaná užívateľom, prípadne aplikácia, ktorá nemá vlastné rozhranie, ktoré nahrádza práve prostredníctvom webových služieb.

Kto vytvára webovú službu: Pohoda alebo Internetový obchod?

 • Webovú službu vytvára Internetový obchod.
 • Program POHODA poskytuje komunikačného klienta, ktorý umožní výmenu údajov medzi Internetovým obchodom a programom POHODA.

Aktualizácia údajov 16. 05. 2011

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 75033 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: