Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Účtovný a daňový servis

Odborné články do sekcie Účtovný a daňový servis pripravujú profesionálni daňoví poradcovia zo spoločnosti AUDIT TAX CONSULTING, k.s., www.atc.sk.

     1 / 10  Ďalšia >  Posledná >>

Dôležité termíny pre opatrenia v oblasti dane z príjmov

15.10.2020 / Mgr. Lucia Szabadosová, daňová poradkyňa
Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.9.2020 schválila zákon č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Povinné a nadštandardné lekárske preventívne prehliadky

15.10.2020 / Mgr. Lucia Szabadosová, daňová poradkyňa
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pra

Dávka tehotenské a tehotenské štipendium od roku 2021

15.10.2020 / Mgr. Lucia Szabadosová, daňová poradkyňa
Poslaneckým návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bol do legislatívneho procesu predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa - „Športové poukazy“

15.10.2020 / Mgr. Lucia Szabadosová, daňová poradkyňa
Od 1. januára 2020 sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) aj príspevky na športovú činnosť dieťaťa zamestnancov poskytnuté podľa §152b zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskoršíc

Zmeny v podmienkach pre overenie účtovnej závierky audítorom

15.10.2020 / Mgr. Lucia Szabadosová, daňová poradkyňa
V zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení účinnom do 31.12.2019 riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka

Podnikatelia pozor! Blíži sa koniec prechodného obdobia pre „Brexit“

15.10.2020 / Mgr. Lucia Szabadosová, daňová poradkyňa
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) opustilo Európsku úniu 31. januára 2020

Možnosť zvýšenia výdavkov na spotrebu PHL o 20 %

13.8.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám vybrať spôsob, akým bude postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL.

Vplyv koronakrízy na vyrovnanie preddavkov na DPPO

13.8.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
Národná rada Slovenskej republiky dňa 09.07.2020 schválila zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

KORONAVÍRUS – pandemické ošetrovné od 1. júna 2020

16.6.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
NR SR schválila dňa 9. júna 2020 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003. Cieľom navrhovaných zmien a doplnení je zabezpečenie nároku na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení predškolských zariadení a škôl, budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť

KORONAVÍRUS – vykázanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2019

16.6.2020 / Ing. Ivana Jackaninová, daňová poradkyňa
V nadväznosti na ustanovenie § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) sa umožňuje daňovníkom uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch
    1 / 10  Ďalšia >  Posledná >>